Dekanat Frysztak Parafie Sanktuaria

Łączki Jagiellońskie

Wpisany przez Admin

Parafia Łączki Jagiellońskie, pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP, Adres: Łączki Jagiellońskie 9, 38-471 Wojaszówka, tel. 13 438 54 78

Parafia Łączki Jagiellońskie

pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP
parafia erygowana:  1811 r.
Adres: Łączki Jagiellońskie 9
38-471 Wojaszówka,
tel. 13 438 54 78

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich
E-mail:
www: http://sanktuarium-mb.pl/
gmina: Wojaszówka, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Janusz Bury, EC, od 2004-11-11

Historia:

Obecna świątynia stoi na miejscu kościółka z drewna, w którym słynął łaskami obraz Pani Łączkowskiej. Adam Pełka, właściciel Łączek, w 1748 r. rozpoczął budowę obecnego kościoła, używając, jak podanie niesie, kamieni ze starego zamku Jagiełły w Łączkach. Konsekracji dokonał w 1758 r. bp Andrzej Pruski, Biskup Przemyski i miejscowy proboszcz. Kościół w Łączkach był filią kościoła parafialnego w Łękach. W 1772 r. kolator A. Pełka utworzył fundację dla dwóch mansjonarzy przy kościele w Łączkach: jako stróżów cudownego obrazu Matki Bożej. 03.05.1800 r. spłonął kościół parafialny św. Marcina w Łękach Strzyżowskich. Dlatego w 1802 r. za ks. proboszcza J. Tokarskiego przeniesiono siedzibę parafii do Łączek Jagiellońskich. W 1811 r. dekretem bpa A. Gołaszewskiego kościół w Łączkach Jagiellońskich został uznany za parafialny. W 1885 r. gruntownie kościół odrestaurowano. Jest to budynek w stylu barokowym, jednonawowy, o sklepieniu pułapowym. W części prezbiterium po obu stronach są zakrystia i skarbiec. Obok skarbca jest kaplica zbudowana na pamiątkę jubileuszu w 1876 r. Trzy ołtarze w stylu barokowym. Chrzcielnica z 1750 r. Czcią otaczany jest łaskami słynący obraz NMP rzeźbiony w drewnie. Oblicze Madonny i Dzieciątka Jezus jest malowane. O wielkim nabożeństwie do Matki Bożej Łączkowskiej świadczyły liczne złote wota, które ręka świętokradcy zabrała, oraz 19 odpustów, na które bardzo licznie ściągała ludność z okolic. W latach 1955/56 za ks. proboszcza J. Ramockiego ponownie kościół został odrestaurowany: tynki zewnętrzne, światło i malowanie. Od 1993 r. trwają ponownie gruntowne prace konserwatorskie obiektu sakralnego. Staraniem ks. Władysława Bialika rozbudowano kaplicę dojazdową w Wojkówce oraz kościół w Łękach Strzyżowskich.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1747-1750, konsekrowany w 1756 r.

Odpust parafialny: 30.11. i 8.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Wojkówka, pw. św. Zofii, kościół filialny, odpust 15. 05.

Godziny mszy św.:

Łączki Jagiellońskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30
Łączki Jagiellońskie, święta zniesione, czas letni, 7.30, 18.00
Łączki Jagiellońskie, święta zniesione, czas zimowy, 7.30, 17.00
Łączki Jagiellońskie, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Łączki Jagiellońskie, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Wojkówka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1223, wiernych – 1214, innowierców – 7, niewierzących – 2

Terytorium:

Łączki Jagiellońskie; Wojaszówka, Wojkówka,

Cmentarz: Łączki Jagiellońskie, parafialny – 2 ha;

Wydawnictwa o parafii:

Bata A., Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie, Wydawnictwo Krosno 2012. Gałuszka Mieczysław, Matka Boża Łączkowska w: Źródło nr 49(1995), 12-13.
Matyszenko – Gałuszka Jolanta, Funkcje Społeczne Parafii Łączki Jagiellońskie na przełomie XVIII/XIX w. KUL, Lublin 1999, mps.
Tenczarz A. ks., Pamiętnik z Pierwszej Wojny, Wydawnictwo Krosno 2012.

Mapa Google: