Dekanat Rzeszów - Katedra Parafie Sanktuaria

Rzeszów – Wniebowzięcia NMP (Zalesie)

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Zalesie, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: ul. Zelwerowicza 2, 35-601 Rzeszów, tel. 17 864 09 25

Parafia Rzeszów – Wniebowzięcia NMP (Zalesie)

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana: 30 IV 1946 r.
Adres: ul. Zelwerowicza 2
35-601 Rzeszów,
tel. 17 864 09 25
17 857 46 31 – duszp.  akademicki

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie

E-mail:
www: http://parafiazalesie.org/
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Leszek Bachta, EC, od 2015-10-11

Historia:

Od XV do 1945 r. w Zalesiu (w 1975 r. wieś włączono do Rzeszowa) była parafia obrządku wschodniego, najpierw prawosławna, a od 1691 r. grecko-katolicka. Parafia rzymsko-katolicka w Zalesiu powstała po II wojnie światowej. Wcześniej Zalesie należało do parafii w Słocinie i było najstarszą częścią zamieszkałą w tej parafii (w Zalesiu odkopano cmentarzysko z okresu rzymskiego, a także wcześniejsze ślady osadnictwa z epoki brązu kultury łużyckiej, z lat 1300 – 1100 przed Chrystusem). Pod koniec XV w. prawdopodobnie dziedzic Stanisław Pilecki osadził w Zalesiu, Białej i Matysówce Rusinów z prawosławnym popem. W wyniku Unii Brzeskiej (1595-1596) diecezja ruska w Przemyślu przeszła z prawosławia do Kościoła greckokatolickiego formalnie w 1681 r., a oficjalnie w 1691 r. Tym samym istniejąca w Zalesiu parafia prawosławna stała się parafią greckokatolicką pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Cerkiew parafialna greckokatolicka w Zalesiu przetrwała do 1945 r., kiedy to przesiedlono 55 rodzin unickich z ks. proboszczem Aleksandrem Holinką do Biłki koło Lwowa, a pozostali grekokatolicy przyjęli obrządek łaciński. Z początkiem 1946 r. zamieniono opuszczoną cerkiew na kościół filialny, a dekretem z dnia 30.04.1946 r. bp przemyski ustanowił w Zalesiu wikariat eksponowany parafii Słocina. Tak powstała nowa parafia z Zalesia i Białej. W 1963 r. przyłączono do Zalesia Łany Matysowskie, a w 1978 r. Matysówkę, z zaleceniem rozpoczęcia budowy punktu katechetycznego, a później i kaplicy. W 1982 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię w Matysówce, a w 1983 r. w Białej. W 1975 r. Zalesie zostało włączone do Rzeszowa. W tym samym roku bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa (obecna katedra) na zaleskich polach. Pierwszym proboszczem w Zalesiu został ks. Józef Sowiński, katecheta ze Lwowa, który przystosował cerkiew do obrządku łacińskiego i dokonał zintegrowania nowej parafii. W kościele w Zalesiu znajduje się piękny obraz Matki Bożej w typie Hodegetrii, trzymającej na kolanach Dzieciątko. Jest to łaskami słynący obraz Matki Bożej Zaleskiej pochodzący prawdopodobnie z XVII lub XVIII w. Gdy proboszczem był Ks. Władysław Jagustyn (1987-1993) wybudowano nową plebanię i dom katechetyczny. W kolejnych latach, pod kierownictwem proboszcza Ks. Stanisława Płazy (1993-2015) podjęto rozbudowę kościoła parafialnego.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1889 r., dawna cerkiew gr.-kat.

Odpust parafialny: 15.08.

Godziny mszy św.:

Rzeszów – Zalesie, dzień powszedni, czas letni i zimowy: 7.00, 18.00
Rzeszów – Zalesie, niedziele, czas letni i zimowy; 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00

Rzeszów – Zalesie, święta zniesione, czas letni  i zimowy: 7.00, 9.00. 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3673, wiernych – 3540, innowierców – 15, niewierzących – 118

Terytorium:

Rzeszów – ulice: Azaliowa, Bełzy, Czajkowskiego, Ćwiklińskiej, Daliowa, Dunikowskiego, Fiołkowa, Forsycji (nieparzyste 1-31, parzyste 4-6), Frezji, Goździkowa, Herberta, Kaczeńcowa, Kiepury, Konwalii, Krokusowa (nr nieparzyste 41-75; parzyste 42-56), Łukasiewicza (parzyste 28-74 i nieparzyste 35-55), Magnoli (nieparzyste 3-17), Mieczykowa, Nasturcji, Niezapominajek, Osterwy, Pelargonii, Robotnicza, Rodzinna (nieparzyste 57-67), Sasanki (1-104), Siemaszkowej, Słonecznikowa, Al. Sikorskiego (nieparzyste 47-59 bez 47 b, parzyste 120-158), Smosarskiej, Spacerowa, Stokrotek, Storczykowa, Strażacka (49-80), Wieniawskiego, (parzyste 60-88 i nieparzyste 73-145), Wrzosowa, Zelwerowicza; Miejscowość Matysówka – (Łany Matysowskie) nr 203-219.

 

Cmentarz: komunalny – 0,66 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Malak F., Dzieje parafii Słocina, Słocina 1997, s. 134-145.

Mapy Google: