Dekanat Czudec Parafie

Niebylec

Wpisany przez Admin

Parafia Niebylec, pw. Znalezienia Świętego Krzyża, Adres: Niebylec 36, 38-114 Niebylec, tel. 17 277 30 33

Parafia Niebylec

pw. Znalezienia Świętego Krzyża
parafia erygowana:  1464 r.
Adres: Niebylec 36
38-114 Niebylec,0
tel. 17 277 30 33

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu

E-mail:  niebylec@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.parafia.niebylec.com.pl
gmina: Niebylec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Czesław Goraj,  od 2012-08-26

Historia:

Niebylec to niewielka miejscowość założona w 1475 r. przez Jana Machowskiego. Dzięki staraniom właścicieli Machowskich otrzymał w 1509 r. prawa miejskie od króla Zygmunta Starego i zachował je do 1935 r. Początkowo Niebylec należał do parafii w Konieczkowej, gdzie w 1460 r. bracia Marcin, Stanisław, Jan i Mikołaj Machowscy właściciele Konieczkowej i Jawornika ufundowali pierwszy drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Parafię erygował 14.06.1464 r. bp Jan Gruszczyński, biskup krakowski, kanclerz Rzeczypospolitej. Pierwszym proboszczem na życzenie fundatorów, został ks. Stanisław z Opatowa. Pierwsza świątynia, skromna w swych rozmiarach i konstrukcji, była wielokrotnie odnawiana i przebudowywana. W XVI w. została zbeszczeszczona przez ówczesnego kolatora – Piotra Machowskiego, zwolennika kalwinizmu. W 1823 r. znajdowała się w stanie kompletnej ruiny. Dlatego zadecydowano o jej rozbiórce. W 1650 r. została powołana parafia niebylecka. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Baltazarowicz. Dziedzic Niebylca Janusz Romer ufundował w Niebylcu 1646 r. drewniany, barokowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który gruntownie odnowiony w 1846 r. przetrwał 300 lat (do 1943 r.) Obecny kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża św. w Niebylcu został zbudowany w latach 1936-1943 według projektu Tadeusza Mulickiego z Rzeszowa, pod nadzorem inż. Józefa Urbanika ze Strzyżowa oraz proboszcza ks. Franciszka Strzępka i wikariusza Franciszka Murasa, przy zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej, wspieranej przez rodaków z Ameryki. Kościół został konsekrowany 12.06.1956 r. przez biskupa przemyskiego Franciszka Bardę. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje zabytkowy XVII-wieczny krucyfiks w głównym ołtarzu wraz z barokowymi figurami Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła oraz obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Są to pozostałości po poprzednim kościele niebyleckim. Natomiast z kościoła konieczkowskiego pochodzi gotycki krucyfiks, który umieszczony jest w przedsionku kościoła.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1940 r., konsekrowany w 1956 r.

Odpust parafialny:    04.05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Gwoździanka, pw. śś. Kosmy i Damiana, kościół filialny, odpust 26. 09.

Godziny mszy św.:
Gwoździanka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Niebylec, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 9.30, 11.00, 15.00
Niebylec, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Niebylec, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 16.30
Niebylec, święta, czas letni, 6.30, 10.00, 18.00
Niebylec, święta, czas zimowy, 6.30, 10.00, 16.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2500, wiernych – 2494, innowierców – 0, niewierzących – 6

Terytorium:
Niebylec, Gwoździanka, Jawornik Niebylecki (nr 1-92, 451-499),   Konieczkowa, Małówka, Baryczka (nr 225, 227, 228, 236, 238, 338a, 240- 244).

Cmentarz: parafialny – 1,5 ha; w Gwoździance parafialny – 0,50 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Rudny J., Niebylec i okolice, Niebylec 1997.
Chuchla A., Z dziejów parafii Niebylec XV-XX w., Niebylec 2004.

Mapa Google: