Dekanat Czudec Parafie

Baryczka

Wpisany przez Admin

Parafia Baryczka, pw. Nawiedzenia NMP, Adres: Baryczka 207,
38-115 Połomia, tel. 17 277 31 79

Parafia Baryczka

pw. Nawiedzenia NMP
parafia erygowana:  1983 r.
Adres:  Baryczka 207
38-115 Połomia,
tel. 17 277 31 79

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Baryczce

E-mail:
www:
ogmina: Niebylec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jerzy Gajda, EC, od 2002-06-26

Historia:

Baryczka to osada wzmiankowana w źródłach już w XV w. jako osada należąca do parafii Połomia. Przez kilka wieków Baryczka należała do parafii połomskiej. Dopiero w 1979 r. zawiązany został Komitet Budowy Kościoła, którego przewodniczącym został Kazimierz Witek. Budową kościoła kierowali ks. Jan Gąsior, a po jego śmierci ks. Jan Kordas, proboszcz połomskiej parafii. 25.06.1983 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk erygował w Baryczce parafię pod wezwaniem Nawiedzenia Matki Bożej, a jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kaszowski. Kościół został poświęcony 30.05.1984 r. przez bpa Stefana Moskwę, sufragana przemyskiego. W 1984 r. założono cmentarz parafialny i rozpoczęto budowę plebani, którą ukończono w 1987 r. W tych latach wybudowano też budynek gospodarczy i kaplicę cmentarną. W 1990 r. probostwo w Baryczce objął ks. Henryk Markowski. Od 2002 r. funkcję proboszcza pełni ks. Jerzy Gajda.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1983 r.

Odpust parafialny:    31.05.

Godziny mszy św.:

Baryczka, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Baryczka, dzień powszedni, czas letni, 18.30
Baryczka, niedziele i święta, Wielki Post, maj, październik, 7.30, 10.30, 15.00
Baryczka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 993, wiernych – 993, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Baryczka

Cmentarz:     parafialny – 0,24 ha, kaplica cmentarna

Mapy Google: