Kapituły

Biecka Kapituła Kolegiacka

Wpisany przez Admin
Biecz Fara

Biecz Fara

Instalacja Kapituły Kolegiackiej w Bieczu

Instalacja Kapituły Kolegiackiej w Bieczu

Adres:    ul. Kromera 16 a, 38-340 Biecz

Historia:

Kapituła Kolegiacka w Bieczu została erygowana 27.12.2003 r. w nawiązaniu do istniejącej przed wiekami Kapituły Bieckiej, oraz w duchu wdzięczności za kanonizację Królowej Jadwigi, szczególnie związanej z Bieczem, gdzie założyła dla ubogich szpital Świętego Ducha. Z tej racji Kapituła Biecka w szczególny sposób będzie szerzyć kult św. Jadwigi Królowej, przez troskę o ubogich, potrzebujących oraz wspieranie kształcenia młodzieży, zwłaszcza ubogiej.
W skład kapituły powoływani są przez Biskupa Rzeszowskiego kapłani diecezji Rzeszowskiej.
Kapitułę stanowi 12 kanoników gremialnych oraz 12 kanoników honorowych.
W dniu 19.01.2004 r. Biskup Rzeszowski powołał Kanoników Gremialnych Kapituły Kolegiackiej Bieckiej w Bieczu. Pierwszym prepozytem Kapituły został mianowany Ks. Władysław Kret, proboszcz bieckiej Fary. W dniu 15.04.2004 r. Biskup Rzeszowski erygował Kapitułę Biecką oraz dokonał instalacji kanoników gremialnych.

Duchowni należący do kapituły:
Ks. kanonik Stanisław Bałucki, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Bieczu, Trzcinica

Ks. prałat Wiesław Bodzioch, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Libusza

Ks. kanonik mgr Jerzy Gondek, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Gorlice – św. Jadwigi Królowej

Ks. prałat Stanisław Górski, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Gorlice – Narodzenia NMP

Ks. kanonik dr Władysław Kret, Prepozyt, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Biecz Bożego Ciała

Ks. prałat Eugeniusz Królik, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Jasło – Miłosierdzia Bożego

Ks. prałat Zygmunt Kudyba, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Nienaszów

Ks. prałat Jan Kulpa, kanonik emeryt Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Święcany

Ks. kanonik mgr Henryk Maguda, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Nowy Żmigród

Ks. prałat mgr Emil Midura, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Gogołów

Ks. kanonik Franciszek Motyka, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Cieklin

Ks. kanonik Stanisław Pałka, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Rożnowice

Ks. kanonik Tadeusz Paszek, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Jasło – św. Stanisława

Ks. prałat dr Marian Putyra, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Jasło – Dobrego Pasterza

Ks. prałat mgr Wacław Rybka, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Szebnie

Ks. kanonik Jan Sabat, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Kołaczyce

Ks. kanonik mgr Czesław Stanaszek, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Kryg

Ks. kanonik mgr Wacław Śliwa, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Lipinki

Ks. prałat Stanisław Ulaszek, kanonik gremialny Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Dąbrówka – Gamrat

Ks. kanonik mgr Tadeusz Wawryszko, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Skołyszyn

Ks. kanonik Henryk Wilk, kanonik honorowy Bieckiej Kapituły Kolegiackiej, Samoklęski