Bp Kazimierz Górny

Biskup Kazimierz Górny Honorowym Obywatelem Ropczyc

Wpisany przez Admin

16 listopada  podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, Biskup Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowski odebrał Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce. To wyraz wdzięczności i uznania za zasługi Księdza Biskupa w 20-lecie posługi w Diecezji Rzeszowskiej i w Roku Jubileuszu 650-lecia Ropczyc.

„W Roku 650-lecia Ropczyc życzymy naszemu miastu, na dziś i na jutro, mądrych decyzji i jedności mieszkańców”- mówił otwierając Sesję Bolesław Bujak, Burmistrz Ropczyc. Laudację na cześć Jego Ekscelencji wygłosiła Teresa Rachwał, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Dyplom Księdzu Biskupowi wręczyli: Bolesław Bujak i Józef Misiura, przewodniczący Rady Miejskiej. „Bardzo Wam dziękuję za zaszczycenie Mojej skromnej osoby takim pięknym tytułem. Dla Was jestem Biskupem, ale z Wami jestem chrześcijaninem. Uważam, że przyznany Mi tytuł jest potwierdzeniem wzajemnego szacunku i miłości”- mówił Biskup Ordynariusz. Biskup Kazimierz Górny życzył, aby Ropczyce były wzorem dla innych miast. „Życzę miastu kolejnych pięknych jubileuszy, wzajemnej życzliwości i miłości dla ubogich i niepełnosprawnych”– dodał Ksiądz Biskup. Podczas uroczystości poświęcono i odsłonięto pomnik ks. dra Jana Zwierza. Odbył się także wykład ks. prof. Michała Hellera, Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce, światowej sławy fizyka, kosmologa, filozofa, teologa, członka Papieskiej Akademii Nauk, autora lub współautora prawie 500 publikacji, fundatora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Ks. prof. Michał Heller przybliżył postać Georga Henri Lemaitre, księdza i kosmologa.

Na zakończenie uroczystej Sesji nastąpiła ceremonia wręczenia orderów i odznaczeń państwowych dla osób zasłużonych dla miasta.

W uroczystej Sesji, zamykającej obchody jubileuszu 650-lecia Ropczyc, wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, samorządowych, gminnych, przedstawiciele nauki i oświaty, sądownictwa, poczty sztandarowe i zagraniczni goście – przedstawiciele miast partnerskich.

M. Lewicka-Kyc
www.radiovia.com.pl