Święci z diecezji

Bł. Jan Balicki, kapłan

Wpisany przez Admin

Z diecezją rzeszowską, poprzez urodzenie, związany jest kolejny błogosławiony, kapłan przemyski, ks. Jan Balicki, obdarzony tytułem „Mocarz pokory”.

Rzeszow Staromiescie3

Kościół parafialny w Staromieściu

         Urodził się on 25 stycznia 1869 w Staromieściu k. Rzeszowa. Kształcił się najpierw w Rzeszowie, w szkole ćwiczeń (1876-1880) i w Gimnazjum (1880-1888), a następnie w Przemyślu w Seminarium Duchownym (1888-1892). Uwieńczeniem tego ostatniego okresu jego edukacji były święcenia kapłańskie, które przyjął 20 lipca 1892 r. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii Polna k. Stróż, a następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1894-1897). Studia uwieńczył doktoratem z teologii, uzyskanym w lipcu 1897 r. Po powrocie do kraju osiadł w Przemyślu, gdzie pełnił rozliczne funkcje kościelne i społeczne.

        W latach 1897-1932 był wykładowcą teologii dogmatycznej w Seminarium Duchownym. Nadto pracował tam jako prefekt (1898-1900,1909-1927), wicerektor (1927-1928) i rektor (1928-1934). Z pracą seminaryjną łączył działalność w urzędach diecezjalnych, m. in. był egzaminatorem synodalnym, cenzorem ksiąg religijnych, członkiem sądu biskupiego do spraw małżeńskich oraz diecezjalnym dyrektorem Związku Misyjnego Kleru. Włączał się również w działalność społeczną. Przez rok przewodził Stowarzyszeniu Młodzieży Robotniczej im. T. Kościuszki, organizował lokalne struktury Towarzystwa „Przyjaźń” oraz otoczył opieką religijno-materialną upadłe moralnie kobiety, tworząc dla nich specjalny zakład opieki. Przez dwanaście lat posługiwał w przemyskim szpitalu w charakterze kapelana. Chętnie podejmował trud głoszenia kazań i rekolekcji. Był cenionym i gorliwym spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym. Przez całe życie odznaczał się głębokim życiem wewnętrznym, duchem modlitwy, skupienia i umartwienia oraz wielką pokorą. Zmarł w opinii świętości dnia 15 marca 1948 r.  Pochowany został na cmentarzu miejskim w Przemyślu.

jan_wojciech_balicki

Jan Wojciech Balicki jako młody kapłan. Fot. z przełomu XIX i XX w., w zbiorach WSD w Przemyślu

ksidz_jan_balicki

Ksiądz Jan Balicki wśród dzieci przed katedrą przemyską. Fot. z lat 40. XX w., w zbiorach WSD w Przemyślu

BalickiJan1

Obraz beatyfikacyjny bł. Jana Balickiego namalowany przez Stanisława Jakubczyka z Krakowa

Po jego śmierci zaczęto zwracać się doń z prośbami o wstawiennictwo, a jego grób został otoczony czcią wiernych. To wszystko skłoniło władze duchowne do podjęcia starań o jego beatyfikację. W latach 1959-1963 został przeprowadzony w Przemyślu proces informacyjny o heroiczności cnót ks. Balickiego. Akta tego procesu przesłano w 1964 r. do Rzymu. Wieloletnie starania i modlitwy zostały uwieńczone aktem beatyfikacji sługi Bożego ks. Jana Balickiego, dokonanym 18 sierpnia 2002 r. przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski.

Ks. Andrzej Motyka