Dekanat Brzostek Parafie

Brzostek

Wpisany przez Admin

Parafia Brzostek, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Adres: ul. Słoneczna 1, 39-230 Brzostek, tel. 14 683 03 00

Parafia Brzostek

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
parafia erygowana:  1367 r.
Adres:  ul. Słoneczna 1
39-230 Brzostek,
tel. 14 683 03 00
604 42 10 50

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

E-mail:  brzostek.parafia@o2.pl
www:    http://www.parafia.brzostek.alpha.pl/
gmina: Brzostek, powiat: dębicki, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Marek Mnich, od 2016-05-10

Historia:

W dokumentach historycznych, pierwszą wzmiankę o Brzostku znajdujemy w dokumentach legata Idziego z lat 1125-1126, jako przynależącym do klasztoru Benedyktynów z Tyńca z siedzibą w Kleciach. Tam znajdował się kościół pw. św. Leonarda Opata z jego wizerunkiem w wielkim ołtarzu. Obraz ten ściągał liczne pielgrzymki wiernych, także ościennych krajów. Pielgrzymi otrzymywali tu różne łaski, o czym wspomina ks. Jan Długosz. Oprócz kościoła w Kleciach był także kościół w Brzostku. Wzmianka o nim pochodzi z 1367 r. Za czasów ks. Jana Długosza obydwa kościoły były pod zarządem proboszcza w Brzostku, a kościół w Kleciach stał się filialnym. W 1394 r. Brzostek otrzymał prawa miejskie. W wyniku rozbiorów Brzostek znalazł się w granicach Austrii, a parafia włączona została do diecezji przemyskiej, dotąd należała do diecezji krakowskiej. W tym też czasie skasowano klasztor benedyktynów w Kleciach, a kościół w 1829 r. przeniesiono do Sieklówki (w 1992 r. spłonął). Na miejscu przeniesionego kościoła wybudowano w 1890 r. neogotycką kaplicę. W Brzostku zaś na miejscu starego kościoła wybudowano w latach 1812-1819 nowy kościół, w stylu klasycystycznym, pw. Znalezienia Krzyża Świętego, konsekrowany 23.10.1923 r. Z kościoła w Kleciach, przeniesiono do nowego kościoła w Brzostku renesansowy Ołtarz św. Leonarda i chrzcielnicę. Obecny kościół parafialny, podczas drugiej wojny światowej, został poważnie uszkodzony. Pocisk zniszczył wieżę, a powstały pożar strawił dach kościoła, organy i wyposażenie. Ołtarze jednak ocalały. Po wojnie kościół odbudowano i odrestaurowano. Pod koniec XX wieku kościół ponownie odrestaurowano, dobudowano boczne nawy, położono nową polichromię, przeprowadzono renowację Ołtarza św. Leonarda. W dniu 04.05.2003 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia nowego ołtarza w kościele parafialnym. W latach 1995-97 w Bukowej wybudowano kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego. Biskup rzeszowski Kazimierz Górny, dokonał jego poświęcenia w dniu 06.08.1997 r.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1812-1818.

Odpust parafialny: 14.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Bukowa, pw. Przemienienia Pańskiego, kościół filialny, odpust 06.08.

Godziny mszy św.:

Bukowa, niedziele, czas letni i zimowy, 9.00
Brzostek, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00; 17.00
Brzostek, dzień powszedni, czas letni, 7.00; 18.00
Bukowa, święta, czas letni i zimowy, 19.00 (17.00)
Brzostek, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00;, 8.30; 10.00; 11.30; 17.00;
Brzostek, święta, czas letni i zimowy, 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4283, wiernych – 4253, innowierców – 30, niewierzących – 0

Terytorium:
Brzostek, Bukowa, Klecie, Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka, Zawadka.

Cmentarz: parafialny – 2,29 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Ks. Stanaszek B., Brzostek i okolice, Brzostek 1993.9
Ks. Stanaszek B., Parafia Brzostek w latach 1918-1939, Brzostek 1998.

Mapa Google: