Instytucje

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Wpisany przez Admin

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
Adres: ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852 16 58, 17 852 86 61,
tel./fax 17 852 86 60, e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl
www: http://www.caritas.rzeszow.pl
NIP: 813 10 08 957
Konto: PKO BP I Oddział w Rzeszowie,
nr r-ku 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
w soboty w godz. 9.00-12.00 Magazyn darów czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30

Dyrektor:
Ks. mgr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej od 92, tel. 17 862 72 71, 601 633 155, e-mail: dyrektor@caritas.rzeszow.pl

Wicedyrektorzy:
Ks. mgr lic. Władysław Jagustyn, , wicedyrektor Caritas od 92, e-mail: wjagustyn@caritas.rzeszow.pl
Ks. mgr Bogdan Janik, wicedyrektor od 97,  tel.  13 461 83 70, 605 106 755, e-mail: bjanik@myczkowce.org.pl
Ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor od 15,kapelan Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. św.Jana Pawła II w Rzeszowie od 12, odpowiedzialny za Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich, e-mail: piotrpot@onet.eu

Sekretariat Caritas:
S. mgr Joanna Smagacz (Nazaretanka), sekretarka od 05, e-mail: joanna@caritas.rzeszow.pl

Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej: Caritas Diecezji Rzeszowskiej (adres i tel. jw.)
CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE – Organizacja Pożytku Publicznego -(1% podatku dochodowego)
Adres: ul. Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852 16 58, 852 86 61,
tel./fax 852 86 60, e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl
www: http://www.caritas.rzeszow.pl
NIP:5170166624
Konto: PKO BP I Oddział w Rzeszowie
nr r-ku: 07 1020 4391 0000 6202 0062 3827 Dyrektor:
Ks. mgr Stanisław Słowik, Kap. Hon. Ojca Św., KKK, Dyrektor od 06

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
adres: ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852 15 71
– Kaplica,
– kuchnia dla ubogich prowadzona przez Caritas i Rzeszowskie Towarzy-
stwo Pomocy im św. Brata Alberta,
– schronisko dla mężczyzn
– łaźnia
http://www.bratalbert.rzeszow.pl/
Prezes Zarządu: Aleksander Zacios
Kapelan: Ks. mgr Stanisław Słowik

Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Centrum dla Osób Niepełnosprawnych:
Adres: ul. Lubelska 13, 35-241 Rzeszów, tel./fax 17 853 23 95
Pełnomocnik Caritas Diecezji Rzeszowskiej: inż. Teresa Gajdek
Kapelan: Ks. mgr Ludwik Krupa, duszpasterz diecezjalny od 02

Sklep Caritas: artykuły religijne i pomoce duszpasterskie.
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, tel. 17 852 58 45
Czynny: poniedziałek – piątek 9.00-17.00. Kierownik: Agnieszka Błaszkowicz

Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach
Adres: Myczkowce, 38-623 Uherce, tel. 13 461 83 70,13 460 88 04,
fax 13 461 85 10, myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl
www: http://www.myczkowce.org.pl Księża:
Ks. mgr Bogdan Janik, RM, dyrektor Ośrodka od 94, Myczkowce: 13 461 83 70, 605 106 755, e-mail: bjanik@myczkowce.org.pl
Ks. mgr Roman Czenczek, 73, 98, Połomia, duszpasterz od 11, EC, tel. 784 637 007, e-mail: romanc28@wp.pl

Stacje Opieki Caritas – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:
Kąty: pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne i opieka długoterminowa,
Kąty 194, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 44 15 252, 600 573 241,
e-mail: sockaty@rzeszow.opoka.org.pl

Ropczyce: pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne,
ul. Mickiewicza 59,39-100 Ropczyce, tel. 17 221 80 87,
691 033 380, e-mail: socropczyce@neostrada.pl

Tyczyn: pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne i rehabilitacja,
ul. Mickiewicza 10,36-020 Tyczyn, tel. 17 229 97 83,692 830 754,
e-mail: soctyczyn@rzeszow.opoka.org.pl