Dekanat Dębowiec Parafie

Cieklin

Wpisany przez Admin

Parafia Cieklin, pw. św. Michała Archanioła, Adres: Cieklin 327, 38-222 Dębowiec, tel. 13 479 18 00

Parafia Cieklin

pw. św. Michała Archanioła
parafia erygowana:  XIV/ XV w.
Adres: Cieklin 327
38-222 Dębowiec,
tel. 13 479 18 00
13 479 1730 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Cieklinie

E-mail: parafiacieklin@gmail.com
www:    http://www.cieklin.ejp2.pl
gmina: Dębowiec, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Marek Marchut,  od 2016-08-23

Historia:

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła jest trzecią świątynią stojącą na tym miejscu. Pierwszy drewniany kościół wzniesiony został w 1485 r., a konsekrowany w 1542 r. Następny kościół parafialny, po wysłużeniu poprzedniego został wzniesiony w 1631 r., poświęcony 03.09.1640 r. Był on z drewna modrzewiowego. Obecny kościół według projektu architekta Jana Zubrzyckiego przy pomocy składek parafian i Sióstr Norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie oraz dzięki szczególnej opiece ks. Mikołaja Dzierżyńskiego, budowany był w latach 1897 – 1903. Konsekrował go 14.10.1904 r. bp Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski. Kościół jest budowlą murowaną, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego kamieniołomu z Góry Cieklinki. Mury od zewnątrz wykonane są z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża, która wykonana jest z ciosów kamiennych, a na jej szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem. Dnia 29.09.2002 r. bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski, dokonał uroczystego poświęcenia nowego ołtarza głównego. W tym samym dniu Biskup Rzeszowski poświęcił także kaplice cmentarną. nową polichromię we wnętrzu kościoła wykonano w 2003 r., a nawet witraże w nawach bocznych w 2009 r.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1897-1903, poświęcony w 1903 r., konsekrowany w 1904 r.

Odpust parafialny:    29.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Dobrynia
pw. Podwyższenia Krzyża św., kościół filialny, odpust 14. 09.

Godziny mszy św.:

Dobrynia, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.45
Dobrynia, dzień powszedni, czas letni: 17.00
Dobrynia, dzień powszedni, czas zimowy: 16.00
Cieklin, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Cieklin, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Cieklin, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 8.30, 11.00, 16.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2210, wiernych – 2200, innowierców – 9, niewierzących – 1

Terytorium:
Cieklin, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Radość, Wola Cieklińska,

Cmentarz: parafialny – 1,35 ha

Wydawnictwa o parafii:
Iskrzycka G., Historia Parafii Cieklin w latach 1945-2000, mps.
Kamiński G., Parafia w Cieklinie, mps.
Królikowski Stanisław, Dzieje Cieklina i parafii cieklińskiej. „Ocalić od zapomnienia”, Bielsko-Biała 2015
Lisowicz W., Kapliczki i krzyże przdrożne w Parafii Cieklin, mps,

Mapy Google: