Dekanat Czudec Parafie Sanktuaria

Czudec

Wpisany przez Admin

Parafia Czudec, pw. Świętej Trójcy, Adres: ul. Kościelna 1, 38-120 Czudec, tel. 17 277 10 11

Parafia Czudec

pw.  Świętej Trójcy
parafia erygowana:  XIII w.
Adres:  ul. Kościelna 1
38-120 Czudec
tel. 17 277 10 11

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Czudcu

E-mail: czudec@gmail.com
www:    www.sanktuariumczudec.pl
gmina: Czudec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Antoni Kocoł, Kap. Hon. Ojca św., KKS, od 2003-08-24

Historia:

Początki miejscowości Czudec sięgają 1264 r. W tym to roku spotkali się w Tarnowie: książę Rusi Halickiej Daniel z księciem polskim Bolesławem Wstydliwym i wspólnie dokonali rozgraniczeń księstw. Granica miała przebiegać między Rzeszowem, a Czudcem. W 1427 r. król Władysław Jagiełło nadał Czudcowi prawa miejskie. Od strony administracji kościelnej, o Czudcu jako parafii mówi się już w 1326 r. Był najdalej wysuniętą na wschód parafią w diecezji krakowskiej. W tym czasie istniał już kościół św. Marcina na wzgórzu cmentarnym oraz cmentarz. W XV w. ówczesny dziedzic Czudca Mikołaj Strzyżowski wybudował z zachodniej strony rynku drugi kościół św. Zofii, w którym skoncentrowało się życie religijne. W tym kościele już w XV w. pojawił się obraz Matki Bożej Łaskawej nieznanego artysty czczony do dziś jako słynący łaskami. W XVIII w. przed tym obrazem, ówczesny dziedzic Czudca Józef Grabieński – śmiertelnie chory – został cudowne uzdrowiony, za co jako wotum wdzięczności wybudował w latach 1713-1740, na miejscu kościoła św. Zofii, obecny kościół pw. Trójcy Świętej. Jest to kościół wybudowany w stylu barokowym z 3 nawami, 2 kaplicami i 1 zakrystią. Cudowne uzdrowienie Grabieńskiego rozsławiło obraz, ściągając pielgrzymki nawet z dalekich okolic. Dnia 08.09.1717 r. została poświęcona południowa kaplica, w której zamieszczono cudowny obraz. Poświęcenia dokonał Jan Konstanty Morzkowski – opat klasztoru św. Benedykta w Ostrzyhomiu. Sprowadzono też dwóch mansjonarzy, którzy nieustannie czuwali i odprawiali nabożeństwa do Matki Bożej. W 1734 r. bp. A. Pruski, sufragan przemyski, dokonał konsekracji nowo wybudowanego kościoła. Ks. prałat Piotr Szkolnicki – proboszcz czudecki, w 1968 r. wprowadził nowennę do Matki Bożej Łaskawej – jako dalsze przygotowanie do koronacji łaskami słynącego obrazu. W 1973 r. przeniesiono obraz do głównego ołtarza. Następny proboszcz ks. dr Stanisław Kopeć (od 1993 r.) wyremontował plebanię. Z jego inicjatywy w 1994 r. rozpoczęto generalny remont kościoła jako wotum parafian na zbliżającą się koronację – na prawie diecezjalnym – cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu, której dokonał 8.08.2002 r. bp Kazimierz Górny. Na cmentarzu, na starych fundamentach kościoła, został wybudowany w 1700 r. kościół św. Marcina, który służy jako kościół pogrzebowy (w 2004 roku przeprowadzono jego remont). Od 2005 systematycznie prowadzono remonty w kościele parafialnym: nowe meble w zakrystii, renowacja dwóch ołtarzy bocznych, wymiana okien, ogrzewanie kościoła, renowacja kopuł nad kaplicami maryjnymi, renowacja organów, posadzka w prezbiterium, itd.). W latach 2007-2015 przeprowadzono remont budynków parafialnych oraz przygotowano Dróżki Maryjne wraz z kapliczkami.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1721 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Trójcy Świętej; Matki Bożej Różańcowej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kościół św. Marcina, pw. św. Marcina, obecnie kaplica cmentarna, odpust 11.11.

Godziny mszy św.:

Czudec, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Czudec, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.30
Czudec, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 10.00, 15.30, 18.00(17.00)
Czudec, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4471, wiernych – 4460, innowierców – 11, niewierzących – 0

Terytorium:
Czudec – 2256; Przedmieście Czudeckie, 2,5 km – 1500

Cmentarz:     parafialny 3,02 ha, komunalny – 2 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Gwoździcki W., Dzieje Miasteczka i Parafii Czudec, Przemyśl 1992;
Barć M., Nowenna do Matki Bożej Łaskawej w kościele Trójcy Świętej w Czudcu, Rzeszów 1997.
Kopeć S., Czudeckie Sanktuarium Maryjne, Rzeszów 2012.

Mapa Google: