Dekanat Dębowiec Parafie

Dębowiec

Wpisany przez Admin

Parafia Dębowiec, pw. św. Bartłomieja Apostoła, Adres: Dębowiec 177, 38-220 Dębowiec, tel. 13 441 30 14

Parafia Dębowiec

pw. św. Bartłomieja Apostoła
parafia erygowana:  1328 r.
Adres: Dębowiec 177
38-220 Dębowiec,
tel. 13 441 30 14

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja w Dębowcu

E-mail: debowiecparafia@gmail.com
www: http://www.debowiec.ejp2.pl/
gmina: Dębowiec, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Krzysztof Samborski MS, od 2013-08-25

Historia:

Dębowiec prawa miejskie otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego 15.08.1349 r., a utracił w 1934 r. Miasteczko było własnością królewską z urzędem wójta. Później drogą sprzedaży przechodziło na własność rodów: Myszkowskich, Mniszchów, Siemieńskich, Zborowskich i Ziemiałkowskich. Po parcelacji stał się własnością gminy. Pierwszy zapis dotyczący istnienia kościoła i Parafii w Dębowcu, należącej wówczas do diecezji krakowskiej, pochodzi z 1328 r., przy okazji płacenia świętopietrza. Obecna świątynia jest już czwartą z kolei ponieważ poprzednie niszczyły pożary jakie miały miejsce: w 1474 r. przy najeździe wojsk węgierskich Macieja Korwina i w 1657 r. przy wkroczeniu armii Jerzego Rakoczego księcia Siedmiogrodu. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto po pożarze w 1824 r., a trwała ona do 1857 r. Konsekracji świątyni dokonał bp Franciszek Wierzchlejski, biskup przemyski. Styl i wyposażenie wnętrza w swej architekturze nawiązuje do baroku. Posiada on sufit kasetonowy z polichromią Józefa Bujdewicza, dwa ołtarze złocone i dwa dębowe ciemne oraz chrzcielnicę. W 1910 r. resztówkę dworską kupili Księża Saletyni, budując na przełomie lat 1910/11 Dom Zakonny. W 1936 r. wzniesiono kościół, a wcześniej Kalwarię. Cudowna Figura Matki Bożej Płaczącej znajdująca się w Sanktuarium została ukoronowana w 1996 r. W Łazach Dębowieckich w 1985 r. zbudowano i poświęcono kaplicę dojazdową, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Wcześniej do parafii należała także Glinik Nowy. Na cmentarzu znajduje się kaplica św. Krzyża z 1869 r. oraz wiele starych nagrobków kapłanów i rodzin dębowieckich. W 1973 r. bp Ignacy Tokarczuk przekazał na czas określony parafię Księżom Saletynom, którzy duszpasterzują do dziś. W 2002 r. Księża Saletyni przejęli parafię na własność Zgromadzenia w zamian za parafię św. Józefa w Rzeszowie. W parafii istniała Gwardia Dębowiecka, sięgająca czasów Konfederacji Barskiej z 1764 r., którą zlikwidowali Niemcy w 1939 r. Gwardia została odnowiona przez ks. Zbigniewa Czuchrę MS, proboszcza parafii, na uroczystość 670-lecia Parafii w 1998 r.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1838 r., poświęcony w 1848 r., konsekrowany w 1857 r.

Odpust parafialny:    24.08. – św. Bartłomieja

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Łazy Dębowieckie, pw. Matki Bożej Królowej Polski, kościół filialny, odpust 03. 05.
Dębowiec – klasztor, pw. Matki Bożej Saletyńskiej, Bazylika mniejsza, kościół klasztorny, sanktuarium, odpust III niedziela maja i III niedziela września

Godziny mszy św.:

Dębowiec, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00
Dębowiec, święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 18.00 (17.00)
Dębowiec, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Dębowiec, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4000, wiernych – 3970, innowierców – 30, niewierzących – 0

Terytorium:
Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Zarzecze

Cmentarz: parafialny- 2,66 ha, kaplica cmentarna

Debowiec sanktuariumDomy zakonne:

Księża Misjonarze Saletyni, Dębowiec 177, 38-220 Dębowiec, tel. 13 441 30 12, 16., przełożony: Ks. mgr Krzysztof Samborski MS , 4 księży
Księża Misjonarze Saletyni, Dębowiec 55, 38-220 Dębowiec, tel. 13 446 16 12, przełożony: Ks. mgr Paweł Raczyński MS , 18 księży i 5 braci

Wydawnictwa o parafii:

Szerlągowski A., Z dziejów Dębowca, mps, Dębowiec 1952;
Pochwat J., Dębowiec znany i nieznany, Dębowiec 1996.
Pankiewicz R., Dębowiec – z przeszłości dalekiej i bliskiej, Krosno 2013.

Mapy Google: