Dekanaty

Dekanat Kolbuszowa – Wschód – info

Wpisany przez Admin
Parafie Dekanatu Kolbuszowa - Wschód

Parafie Dekanatu Kolbuszowa – Wschód

Dekanat Kolbuszowa – Wschód

dziekan:  ks. mgr Kazimierz Osak, Kap. Hon. Ojca św., KKKL
adres:   Kupno 347,  36-145 Widełka,  tel. 17 744 62 67 – tel. fax.

wicedziekan:  ks. mgr Lucjan Szumierz, RM
adres:  ul. Narutowicza 6,  36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 11 27

ojciec duchowny: ks.  Stanisław Wójcik, Kap. Hon. Ojca św.
adres:   Werynia 114,  36-100 Kolbuszowa,  tel. 17 227 16 62

Parafie w dekanacie:

  1. Zarębki
  2. Werynia
  3. Poręby Dymarskie
  4. Kupno
  5. Kolbuszowa Górna
  6. Kolbuszowa – Wszystkich Świętych
  7. Cmolas

Inny widok Dekanatu Kolbuszowa – Wschód


W Dekanacie Kolbuszowa – Wschód warto zobaczyć:

– Sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie
– kościół parafialny Kolbuszowa Fara, wybudowany w latach 1929-1935, siedziba Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej
– kościół parafialny w Porębach Dymarskich, wybudowany w latach 1656-1660.

Teren Dekanatu Kolbuszowa – Wschód (mapy Google):