Dekanat Nowy Żmigród Parafie

Desznica

Wpisany przez Admin

Parafia Desznica, pw. Matki Bożej Niepokalanej, Adres: Desznica 29, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 441 51 52 tel. fax

Parafia Desznica

pw. Matki Bożej Niepokalanej
parafia erygowana:  1957 r.
Adres:  Desznica 29
38-230 Nowy Żmigród,
tel. 13 441 51 52 tel. fax

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy

E-mail:
www:
gmina: Nowy Żmigród, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Józef Obłój, EC, od 2006-08-28

Historia:

W 1790 r. wybudowano w Desznicy cerkiew gr.-kat. pw. św. Dymitra Męczennika. Jest ona bez określonego stylu, jednonawowa z prezbiterium i kruchtą. Odnowiono ją i upiększono dzięki staraniom św. kardynała Sembratowicza z Desznicy. Konsekrowano ją 08.04.1891 r. Cerkiew wyposażona była w obrazy w srebrnych ramach (min. portret kard. Sembratowicza). Zostały one wraz z innymi przedmiotami wywiezione do ZSSR. Cerkiew zbudowana jest z kamienia piaskowego z tutejszego terenu. Architektonicznie podobna jest do kościołów rzymskokatolickich. Świątynia jest polichromowana. Nad prezbiterium znajdują się postaci Świętej Trójcy. Na wysokości okien postaci wielkości naturalnej. W nawie głównej na suficie obraz Wniebowzięcia NMP. Na szczególna uwagę zasługuje ołtarz boczny ze wspaniałą predelą – ikoną. Centralne miejsce w ołtarzu zajmuje obraz Pana Jezusa – Męża Boleści. Ołtarz główny posiada relikwie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Do 1944 r. Desznica była parafią gr.-kat. Po zamordowaniu ks. Lisikiewicza cerkiew nie została ponownie obsadzona. Podczas frontu w styczniu 1945 r., cerkiew została poważnie zniszczona pociskami. Dekretem z dnia 29.12.1947 r. wydanym przez bpa Franciszka Bardę, została tu utworzona ekspozytura parafii Nowy Żmigród do której należały Desznica i Jaworze. Do 1957 r. obsługiwana była przez księży z Nowego Żmigrodu. Od 27.11.1957 r. stałym ekspozytem został ks. Alfred Mastej. Od tego czasu liczy się działalność parafii. W latach 2002-2006 pod kierunkiem proboszcza ks. Janusza Kosiora przeprowadzono gruntowną renowację świątyni. Od 2003 r. funkcjonuje w Desznicy ośrodek KSM-u.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1790 r., (d. cerkiew gr-kat.).

Odpust parafialny: 08.12.; 08.11.;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Świątkowa Mała, pw. św. Michała Archanioła, kościół filialny, (dawna cerkiew gr.-kat.), odpust 29. 09.
Świątkowa Wielka, pw. św. Michała Archanioła, kościół filialny, (dawna cerkiew gr.-kat.), odpust 29.09.

<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerkiew_Swiatkowa_Mala.jpg#/media/File:Cerkiew_Swiatkowa_Mala.jpg">Cerkiew Swiatkowa Mala</a>" autorstwa Baczalak - Photo by Baczalak. Licencja Domena publiczna na podstawie <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/">Wikimedia Commons</a></p>

“Cerkiew Swiatkowa Mala” autorstwa Baczalak – Photo by Baczalak. Licencja Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons.

<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerkiew_Swiatkowa_Wielka.jpg#/media/File:Cerkiew_Swiatkowa_Wielka.jpg">Cerkiew Swiatkowa Wielka</a>" autorstwa Baczalak - Photo by Baczalak. Licencja Domena publiczna na podstawie <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/">Wikimedia Commons</a></p>

“Cerkiew Swiatkowa Wielka” autorstwa Baczalak – Photo by Baczalak. Licencja Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons.

Godziny mszy św.:

Desznica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 11.00
Desznica, dzień powszedni, czas letni, 19.00
Desznica, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Świątkowa Wielka, niedziele nieparzyste, czas letni i zimowy, 9.00
Świątkowa Mała, niedziele parzyste, czas letni i zimowy, 9.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 600, wiernych – 598, innowierców – 2, niewierzących – 0

Terytorium:
Dusznica, Jaworze, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka,

Cmentarz: parafialny w Desznicy – 1,0 ha; Świątkowa W. – 1,0 ha, Świątkowa Mała – 0,5

Wydawnictwa o parafii:
Pawluś J., Krempna i okolice,

Mapa Google: