Instytucje

Dom Księży Seniorów

Wpisany przez Admin

Dom Księży Seniorów

ul Słocińska 3
35-330 Rzeszów
tel. 17 850 64 90

Dyrektor: ks. dr hab. Jerzy Buczek, od 18
P. o . ojca duchownego: ks. infułat dr Wiesław Szurek, od  18

Kapłanami chorymi opiekują się siostry zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
tel. 17 850 65 03
przełożona: S. Anna Stawiarska

Inwestycja Domu Księży Seniorów  powstała dzięki trosce pierwszego Biskupa Diecezji Kazimierza Górnego  oraz dzięki ofiarności kapłanów i wiernych, którzy tą inwestycję wspierali finansowo i duchowo podczas budowy. Budowę w całości koordynował ekonom diecezji ks. prałat Józef Stanowski. W Domu Księży Seniorów zamieszkuje ksiądz dyrektor, ojciec duchowny, 4 siostry zakonne oraz 24 księży emerytów i chorych oraz 4 księży pracujących w różnych instytucjach diecezjalnych i na uczelniach.

Strona www Domu Księży Seniorów