Duszpasterstwo

Duszpasterska działalność diecezji

   Duszpasterstwo zajmuje priorytetowe miejsce w misji Kościoła, gdyż realizuje podstawowe zadanie, jakim jest uświęcenie wiernych i wprowadzanie ich w kontakt z Bogiem. Polega ono zasadniczo na sprawowaniu służby Bożej, szafarstwie sakramentów oraz nauczaniu. Są to oczywiście zwyczajne funkcje duszpasterskie, ukierunkowane na ogół wiernych w celu zaspokojenia ich potrzeb religijnych. We wspólnocie kościelnej są jednak osoby, a nawet całe grupy społeczne, które przejawiają właściwe tylko sobie tęsknoty religijne. Ze względu na nich tworzy się duszpasterstwa specjalistyczne, organizacje i stowarzyszenia religijne oraz ruchy katolickie.
Z wszystkich tych form duszpasterskich, tak zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, w całej pełni korzystano w diecezji rzeszowskiej. Przywiązuje się tu, bowiem dużą uwagę m. in. do sprawowania kultu, kaznodziejstwa i katechizacji. Nadto prężnie działają liczne ośrodki rekolekcyjne. Zaowocowało to znaczącym uaktywnieniem wiernych świeckich oraz włączeniem ich w prace licznych duszpasterstw i organizacji kościelnych. W roku 2002 tych ostatnich na terenie diecezji było ogółem 107 (41 duszpasterstw specjalistycznych, 33 organizacji religijnych, 22 stowarzyszenia i 11 ruchów katolickich). Są wśród nich organizacje o charakterze dewocyjnym, apostolskim, charytatywnym, misyjnym oraz trzeźwościowym, niektóre swymi strukturami ogarniają całą diecezję, inne zaś jedną, kilka bądź kilkanaście parafii. Na szczególną uwagę zasługują następujące: Caritas Diecezji Rzeszowskiej (utworzona 8 V 1992 r.), Akcja Katolicka (2 VI 1992), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (1993), Ruch Światło-Życie (przed 1992), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (1994) oraz Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Szczególnym środkiem uświęcenia wiernych były wielkie wydarzenia duszpasterskie, jednorazowe i cykliczne, mobilizujące wspólnotę diecezjalną do pogłębienia swej religijności. Należy do nich zaliczyć następujące: koronacje wizerunków słynących łaskami – Matki Bożej Fatimskiej w Katedrze (11 VI 1993 r.), Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu (15 IX 1996), Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku (4 V 1997), Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie (27 VIII 2000), Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach (16 IX 2001), Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Świętego w Czudcu (8 IX 2002); Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku (9 IX 2007), Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie (1 X 2011), doroczną Pieszą Pielgrzymkę Rzeszowską, obchody Roku Rodziny (1994) i Roku Misyjnego (1995); nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej (1995); Diecezjalny Kongres Ruchów Katolickich (1998); obchody Roku Jubileuszowego i intronizację obrazu Miłosierdzia Bożego w parafiach diecezji (2000); nawiedzenie parafii diecezji rzeszowskiej przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (13 X 2001 – 24 VIII 2002), I Synod Diecezjalny (24 III 2001 – 20 XI 2004), I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny (2005), beatyfikację sługi Bożego ks. Władysława Findysza (19 VI 2005), Rok oddania rodzin Diecezji Rzeszowskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (2006), nawiedzenie parafii przez relikwie bł. Karoliny (2007-2008).
Wielość i różnorodność form duszpasterskich realizowanych na terenie diecezji rzeszowskiej z jednej strony świadczy o gorliwości duchowieństwa, zaś z drugiej o wielkiej aktywności religijnej wiernych świeckich; świadczy również o odpowiedzialności katolików za uświęcenie własne i uświęcenie wspólnoty Kościoła lokalnego.

Ks. A. Motyka