Duszpasterstwa grup

Duszpasterstwa osób niepełnosprawnych

Wpisany przez Admin

Diecezjalne Duszpasterstwo Głuchoniemych

Duszpasterz diecezjalny
Ks. mgr Paweł Tomoń, RM, Duszpasterz diecezjalny od 91

Spotkania dla rejonu rzeszowskiego odbywają w I i III niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w rzeszowskiej Farze.

Duszpasterze rejonowi:
Ks. mgr Jerzy Gondek, RM, w Rejonie Gorlickim od 95
Ks. mgr Bogusław Jaworski, w Rejonie Rzeszowskim od 07
Ks. mgr Tomasz Rusyn, w Rejonie Gorlickim od 09

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Niepełnosprawnych

Ks. mgr Ludwik Krupa, Duszpasterz diecezjalny od 02

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Niewidomych

Ks. mgr Waldemar Krzeszowski, diecezjalny duszpasterz niewidomych od 12

Spotkania odbywają się w