Duszpasterstwa grup

Duszpasterstwo rodzin

Wpisany przez Admin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl
Dyżur w poniedziałki i czwartki w Kurii Diecezjalnej w godz. 9.00-13.00
tel. 017 852 44 19

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Ks. Jan Kobak, duszpasterz diecezjalny
Ks. Krystian Winiarski, zastępca diecezjalnego duszpasterza rodzin
Pani Barbara Wiater, diecezjalny doradca życia rodzinnego (dyżur w poniedziałek i czwartek), tel. 693 205 400

Diecezjalna Poradnia Rodzinna
Adres: ul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów

Rozkład dyżurów w Poradniach na stronie Duszpasterstwa Rodzin www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl