Duchowni

Egzaminatorzy egzaminów proboszczowskich

Egzaminatorzy egzaminów proboszczowskich

1  Ks. dr  Krzysztof Budzyń, EC – Rzeszów – Matki Bożej Śnieżnej,  ul. Ks. Kazimierza Guzego 6, 35-317  Rzeszów, zam. ul.

Ks. Kazimierza Guzego 6, 35-317 Rzeszów, tel. 698 69 44 90, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu

katechetyki od 2011-09-13

2  Ks. dr  Jan Wolak, RM, KKS – Strzyżów – Niepokalanego Poczęcia NMP,  Ul. Przekopna 1, 38-100 Strzyżów, zam. ul.

Przekopna 1, 38-100 Strzyżów, tel. 17 276 46 40,  791 564 383, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu

katechetyki od 2011-09-13

3  Ks. dr  Tomasz Bać, EC – WSD Rzeszów,  ul. Witolda 11a, 35-082 Rzeszów, zam. ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów, tel.

696 67 41 69, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu liturgiki i homiletyki od 2011-09-13

4  Ks. dr  Ireneusz Folcik, Kap. Hon. Ojca św., KKK, – Rzeszów – Św. Józefa,  ul. Partyzantów 38, 35-234 Rzeszów, , tel.

861 17 42 w. 27, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu liturgiki i homiletyki od 2011-09-13

5  Ks. dr  Marek Dzik, RM – Malawa,  Malawa 516, 36-007 Krasne, zam. ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów, tel. 17 71 24 04;

606 735 057, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu Pisma św. od 2011-09-13

6  Ks. dr  Piotr Mierzwa, Kap. Hon. Ojca św., KHKK – Dom Diecezjalny “Tabor” w Rzeszowie,  ul. Połonińska 25, 35-082

Rzeszów, zam. ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, , egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu Pisma św.

od 2011-09-13

7  Ks. dr  Przemysław Drąg, EC – Konferencja Episkopatu Polski,  ,  , zam. Krasne 755, 36-007 Krasne, tel. 510 11 41 64,

egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu prawa kanonicznego od 2011-09-13

8  Ks. dr  Józef Kula, RM, KKK – Sąd Biskupi w Rzeszowie,  ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, zam. ul. Zamkowa 4, 35-032

Rzeszów, tel. 17 850 01 32, 698 61 41 78, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu prawa kanonicznego od

2011-09-13

9  Ks. dr  Janusz Sądel, RM,  KHKK – Sąd Biskupi w Rzeszowie,  ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, zam. ul. Zamkowa 4,

35-032 Rzeszów, tel. 606 15 73 53, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu prawa kanonicznego od 2011-

09-13

10  Ks. dr hab.  Piotr Steczkowski, RM – Sąd Biskupi w Rzeszowie,  ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, zam. ul. Słocińska 3,

35-330 Rzeszów, tel. 17 850 65 08; 603 84 42 10, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu prawa

kanonicznego od 2011-09-13

11  Ks. dr  Jerzy Buczek, Kap. Hon. Ojca św., KKK, – Kuria Diecezjalna,  ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, zam. ul. Zamkowa

4, 35-032

Rzeszów, tel. 17 852 44 17, kom. 727 60 57 27, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu teologii

dogmatycznej od 2011-09-13

12  Ks. dr  Janusz Podlaszczak, RM – Rzeszów – Chrystusa Króla,  ul. Ks. J. Jałowego 37, 35-010 Rzeszów, , tel. 602 66 76

94, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu teologii dogmatycznej od 2011-09-13

13  Ks. dr hab.  Andrzej Garbarz, RM, KKK, – Dom Diecezjalny “Tabor” w Rzeszowie,  ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów,

zam. ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, tel. 601 08 00 05,, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu teologii

moralnej od 2011-09-13

14  Ks. dr  Wacław Sopel, RM, KHKKKL – Rudna Wielka,  Rudna Wielka 46, 36-054 Mrowla, , , egzaminator egzaminu

proboszczowskiego z zakresu teologii moralnej od 2011-09-13

15  Ks. mgr lic.  Jan Szczupak, Kap. Hon. Ojca św., KKK, – Rzeszów – Fara,  Pl. Farny 5, 35-010 Rzeszów, , tel. 609 78 81

90, egzaminator egzaminu proboszczowskiego z zakresu teologii pastoralnej od 2011-09-13

16  Ks. dr  Dariusz Trojnar, EC – Rzeszów – Fara,  Pl. Farny 5, 35-010 Rzeszów, , tel. 660 07 89 50, egzaminator egzaminu

proboszczowskiego z zakresu teologii pastoralnej od 2011-09-13