Dekanat Frysztak Parafie Sanktuaria

Frysztak

Wpisany przez Admin

Parafia Frysztak, pw. Narodzenia NMP, Adres: ul. Ks. Blajera 6,
38-130 Frysztak, tel. 17 277 78 30

Parafia Frysztak

pw. Narodzenia NMP
parafia erygowana:  1277 r.
Adres: ul. Ks. Blajera 6
38-130 Frysztak,
tel. 17 277 78 30 tel. fax
17 277 78 01 – Proboszcz

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku

E-mail: parafia@frysztak.pl
www: www.parafia.frysztak.pl
gmina: Frysztak, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Bogusław Bogaczewicz, RM, KKJ, od 2005-08-21

Historia:

Frysztak leży przy trakcie węgierskim. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 21.03.1277 r. Bolesław Wstydliwy ofiarował wtedy Frysztak Cystersom z Koprzywnicy. Według tradycji Frysztak istniał już w VII wieku. W XIII w. osada na prawie magdeburskim została zaludniona przybyszami z Niemiec. Parafia pw. Narodzenia NMP powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. (około 1277 r.). Pierwszy proboszcz frysztacki Jerzy jest wymieniony w 1375 r. Wymieniani są także inni proboszczowie: Stanisław z Jasła (1525 r.) Marcin Frysztacki (1530 r.), Jan Frysztacki (1574 r.), Jan Ciepielowski (1590 r.), Wojciech Kułowicz (1609 r.) Jan Bukowski (1620 r.), Aleksander Rojowski, Hieronim Malawski, Marcin Lubziński (1650 r.). W parafii żywy jest od 1650 r. kult Chrystusa Ukrzyżowanego. Ks. Wojciech Kneblowski wybudował kapliczkę, a ks. Andrzej z Pasławic Ankwicz w 1753 r. ufundował główny ołtarz do którego przeniesiono Wizerunek Pana Jezusa w dniu 03.05.1755 r. przy udziale bpa Andrzeja Załuskiego, biskupa krakowskiego. Kościół parafialny, modrzewiowy z 1442 r. rozebrano w 1924 r. i rozpoczęto budowę obecnego kościoła za ks. Wojciecha Blajera. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Kwieciński 23.10.1927 r. W dniu 30.04.1938 r. konsekrował kościół bp Wojciech Tomaka, sufragan przemyski. W parafii istniały liczne cechy rzemieślnicze, (szewski, tkacki, krawiecki). Istniała szkoła parafialna oraz szpital. Z parafii pochodził ks. Feliks Dymnicki, (katecheta bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, budowniczy i fundator bursy dla młodzieży), bp Michał Sierakowski – sufragan przemyski, ks. infułat Teofil Kurowski, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W czasie wojny od lipca 1944 do stycznia 1945 r. we Frysztaku stał front. Prawie całe miasto zostało doszczętnie zniszczone, ocalał kościół co mieszkańcy uważają za szczególną łaskę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Z parafii frysztackiej powstały nowe parafie: w 1956 Pstrągówka i w 1985 Stępina. W latach 1970 -2005 proboszczem parafii był ks. prałat Stanisław Tomaszek. Od sierpnia 2005 roku proboszczem jest ks. Bogusław Bogaczewicz. Po roku 2005 przeprowadzono remonty w kościele i budynku plebanii. W kościele założono ogrzewanie i klimatyzację, prezbiterium otrzymało nowy wystrój wraz z nowym ołtarzem soborowym konsekrowanym w roku 2008 przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego, nawy – granitowe posadzki oraz wyposażono kościół po raz pierwszy od wybudowania w ławki. Wyremontowano witraże osadzając je w nowych oknach. Wyremontowano organy. Odnowiono wszystkie zabytki ruchome (ołtarz główny, 2 ołtarze boczne, ambonę, chrzcielnicę, odszukano i odnowiono stacje drogi krzyżowej z starego kościoła, feretrony, figury i obrazy). Na zewnątrz odprowadzono wody opadowe, wybudowano, nową drogę procesyjną, zmieniono dach, ocieplono strych, wyremontowano wieżę dając nowe poszycie kopule. Trwają prace przy wieży i elewacji kościoła (2016).

Kościół parafialny:

murowany, zbudowany w 1924 r., poświęcony w 1927 r., konsekrowany w 1938 r.

Odpust parafialny:    08.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica DPS Glinik Dolny

pw. św. Jana Pawła II, kaplica domowa, odpust 22.10.

Kaplica Sióstr Sercanek

pw. św. Józefa, kaplica domowa, odpust 19.03.

Godziny mszy św.:

Frysztak, święta, czas letni i zimowy, 7.00; 9.00; 18.00 (17.00)
Frysztak, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00; 18.00(17.00)
Frysztak, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00; 9.00; 10.30; 12.00, 16.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 5078, wiernych – 5071, innowierców – 2, niewierzących – 5

Terytorium:
Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Kobyle, Pułanki, Twierdza, Widacz.

Cmentarz: parafialny – 2,38 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Sercanki, Ks. Blajera 4, 38-130 Frysztak, tel. 17 277 78 36, przełożona: S. Donata Anna Szypulska, tel. 17 277 78 37, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:

Lubojemski J., Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP we Frysztaku, Frysztak 1947;
Sarna W., Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908;
Piętniewicz J., Z dziejów Frysztaka, mps.
Szopa K. ks., Parafia Frysztak w latach 1918-1945, Tuchów 2005.

Parafia Frysztak na mapie Google: