Dekanat Gorlice Parafie

Gładyszów

Wpisany przez Admin

Parafia Gładyszów, pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Adres: Gładyszów 46, 38-315 Uście Gorlickie, tel. 18 351 00 22

Parafia Gładyszów

pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
parafia erygowana:  1951 r.
Adres:  Gładyszów 46
38-315 Uście Gorlickie,
tel. 18 351 00 22

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie

E-mail:  gladyszow@rzeszow.opoka.org.pl
www:    http://www.parafia-gladyszow.pl/
gmina: Uście Gorlickie, Sękowa(część), powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz:   ks. mgr Piotr Roman

Historia:

Kościół w Gładyszowie (dawna cerkiew greckokatolicka) (foto: Archiwum BL)

Kościół w Gładyszowie (dawna cerkiew greckokatolicka) (foto: Archiwum BL)

Parafię grekokatolicką w Gładyszowie uposażył 23.09.1671 r. Jan Wielopolski, bowiem terytorium parafii zamieszkiwali w większości wierni tego obrządku. Po akcji wysiedleńczej Łemków na tereny za Wisłą na teren obecnej parafii napłynęła ludność obrządku rzymskokatolickiego. Z tego powodu w 1947 r. został tu skierowany ks. Józef Grzyb. W 1948 r. została erygowana placówka duszpasterska w Gładyszowie, jej administratorem został ks. Stanisław Cierniak. Do placówki należały następujące miejscowości: Gładyszów, Banica, Czarne z przysiółkiem Długie, Nieznajowa, Jasionka, Krzywa, Radocyna, Regetów, Smerekowiec. We wszystkich miejscowościach było łącznie 987 parafian. Dnia 29.12.1951 r. bp Jan Stepa erygował parafię w Gładyszowie. Po październiku 1956 r. zaczęli powracać Łemkowie. Od 1961 r. przyjeżdżał do parafii ks. Jan Milczyński, grekokatolik i rozpoczął sprawowanie liturgii dla ludności grekokatolickiej. W 1967 r. władze państwowe zabroniły prowadzenia duszpasterstwa księżom grekokatolickim. Dnia 06.03.1974 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz z największej terytorialnie parafii Gładyszów wydzielił nową parafię w Smerekowcu. Do nowoutworzonej parafii należą miejscowości: Smerekowiec, Regetów, Konieczna i Zdynia. W 1985 r. za pozwoleniem bpa Jerzego Ablewicza zaczął ponownie odprawiać Msze św. w kościele w Gładyszowie ksiądz grekokatolicki. Oprócz Mszy św. oddzielną katechizacją objęte zostały dzieci grekokatolickie. 25.08.1996 r. parafię w Gładyszowie objęli ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu Ołtarza. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły. W Gładyszowie znajduje się kościół drewniany pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, wybudowany i poświęcony w 1938 r. W Krzywej znajduje się kościół drewniany, wybudowany w 1924 r., pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dawny gr.-kat. 30.06.2006 r. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Najświętszych Serc zakończyło posługą duszpasterską w Parafii Gładyszów i parafię objęli ponownie księża diecezjalni.

Kościół parafialny: drewniany, zbudowany w 1938 r., (dawna cerkiew gr-kat.), 27.10.1999 r. przekazany na własność obrządkowi gr.-kat. (współużytkowanie)

Odpust parafialny:    24.06.

Kościół w Krzywej (foto: parafia)

Kościół w Krzywej (foto: parafia)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Krzywa, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół filialny, (dawna cerkiew gr-kat.), odpust 08. 12.

Godziny mszy św.:

Gładyszów, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 17.00
Krzywa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Gładyszów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 11.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 470, wiernych – 320, innowierców – 150, niewierzących – 0

Terytorium:
Gładyszów; Krzywa (dawniej Jasionka), Wołowiec, Czarne, Radocyna.

Cmentarz: Gładyszów: komunalny – 0,28 ha; Krzywa: komunalny – 0,2ha

Wydawnictwa o parafii:
Złoty jubileusz Parafii Gładyszów, Tuchów 2001.

Mapa Google: