Dekanat Jasło - Wschód Parafie

Glinik Polski

Wpisany przez Admin

Parafia Glinik Polski, pw. św. Józefa Robotnika, Adres: Glinik Polski, 38-204 Tarnowiec, tel. 13 442 37 15

Parafia Glinik Polski

pw. św. Józefa Robotnika
parafia erygowana:  11.08.1976 r.
Adres:  Glinik Polski
38-204 Tarnowiec,
tel. 13 442 37 15

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim

E-mail:
www:
gmina: Tarnowiec, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Marian Płonka, od 2010-08-27

Historia:
Parafia Glinik Polski powstała z dwóch miejscowości: Glinik Polski należącej dotychczas do parafii Tarnowiec oraz Nowego Glinika należącego do parafii Dębowiec. Budowy kościoła podjął się ks. Adam Banek, ówczesny wikariusz tarnowiecki, który zakupił na ten cel działkę od Edwarda Betleja. Przy pomocy mieszkańców Glinika został wybudowany budynek, który zaczął wzbudzać podejrzenia władz. W dniu 25.09.1975 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz dokonał poświęcenia budynku jako kaplicy dojazdowej. Parafia została erygowana 11.08.1976 r. dekretem bpa przemyskiego Tokarczuka. Obejmowała obydwa Gliniki. Ks. A. Banek mieszkał w budynku mieszkalnym przy kościółku. W lutym 1983 r. proboszczem został ks. Aleksander Śmietana, dotychczasowy wikariusz z Jasła – Fary, który duszpasterzował do 1994 r. Ponieważ dotychczasowy kościół był zbyt mały dla mieszkańców obydwu Gliników, zamiast jego rozbudowy, przystąpiono do budowy nowego, większego kościoła oraz domu parafialnego – plebani. Wkrótce jednak doszło do podziału parafii. Ponieważ mieszkańcy Nowego Glinika też chcieli mieć u siebie kościół – jego budową zajął się ks. Marian Putyra z Sobniowa. Kaplica w Nowym Gliniku stała się kaplicą filialną parafii w Sobniowie. Po wielu latach budowy, dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców Glinika Polskiego doszło do poświęcenia nowego, drugiego już kościoła. Stało się to w uroczystość odpustową 01.05.1994 r. Poświęcenia dokonał bp Edward Białogłowski.

 

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany i poświęcony w 1994 r.

Odpust parafialny:    01.05. – św. Józefa Robotnika

Godziny mszy św.:

Glinik Polski, święta zniesione, czas letni i zimowy, 9.00; 18.00
Glinik Polski, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Glinik Polski, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Glinik Polski, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00; 10.30; 15.30 (W. Post, maj, październik);

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 542, wiernych – 542, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Glinik Polski, Glinik Nowy nr 101 i 102.

Cmentarz: parafialny- 0,30 ha

Mapa Google: