Dekanat Głogów Małopolski Parafie Sanktuaria

Głogów Małopolski – Trójcy Przenajświętszej (Fara)

Wpisany przez Admin

Parafia Głogów Małopolski – Trójcy Przenajświętszej, pw. Trójcy Przenajświętszej, Adres: ul. Kościelna 4, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 851 75 83

Parafia Głogów Małopolski – Trójcy Przenajświętszej
pw. Trójcy Przenajświętszej
Parafia erygowana:  1581 r.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp.
E-mail:
www: http://sanktuariumglogowmlp.pl/
gmina: Głogów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Adam Samel, Kap. Hon. Ojca św., KKKL, od 1996-08-29

Historia:

Założycielem miasta był Krzysztof Głowa z Nowosielec herbu Jelita, sekretarz króla Zygmunta Augusta. Od założyciela miasto otrzymało swą pierwotną nazwę – Głowów. Dokument fundacyjny wydał Krzysztof Głowa 23.04.1570 r. w Przybyszówce. W tym dokumencie nadał miastu prawo magdeburskie. Wyznaczył również miejsce na kościół parafialny i plebanię. Akt fundacyjny zatwierdził król Stefan Batory we Lwowie 31.05.1578 r. Około 1600 r. miasto stało się własnością Mikołaja Spytka Ligęzy. Jego zasługą było prawne utworzenie parafii. Co prawda funkcjonowała ona faktycznie już w 1581 r., jednak ufundował ją 09.03.1606 r. M.S. Ligęza, a erygował w tym samym roku bp krakowski kard. Bernard Maciejowski (29.07.1606). Pierwotny kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy Św. i św. Jana Chrzciciela wzniesiono z drewna. Kościół ten konsekrował 20.04.1630 r. bp pomocniczy diecezji krakowskiej Tomasz Oborski. W XVIII stuleciu w mieście wzniesiono drewniany kościół filialny. Nosił on wezwanie NMP Śnieżnej i stanowił świątynię sanktuaryjną. Wybudował ją przed 1721 r. Kasper Makowski, miecznik chełmski. Około 1736 r. dokonano jej rozbudowy z fundacji Jana Kazimierza Lubomirskiego. W 1763 r. właścicielka miasta Urszula z Branickich Lubomirska przekazała kościół misjonarzom św. Wincentego á Paulo (1763). Wtedy też kapłani z tego zakonu objęli prowadzenie duszpasterstwa parafialnego (do 1782). Według akt wizytacji generalnej z 1721 r. w tym kościele znajdował się łaskami słynący obraz NMP Śnieżnej. Cieszył się on dużym kultem, bowiem w XVIII stuleciu, w wyniku prac komisji diecezjalnej został urzędowo uznany za cudowny (imago miraculosa). W 1766 r. księża misjonarze wznieśli murowany kościół zakonny pw. św. Wincentego. Po pierwszym rozbiorze Polski (1772), w wyniku tzw. „reform józefińskich” miasto podupadło jako ośrodek życia religijnego. Władze zaborcze dokonały m.in. kasaty klasztoru misjonarzy, a jego zabudowania uległy zniszczeniu. W 1879 r. rozebrano drewniany kościół parafialny i położono na jego miejscu kamień węgielny pod obecną świątynię. Obecna świątynia (murowana) została wzniesiona w 1881 r., a konsekrował ją w 1905 r. bp Karol Fischer, sufragan przemyski. Polichromia świątyni została wykonana przez Stanisława Urbana w 1996 r. (proboszczem wówczas był ks. prałat Stanisław Ujda). W latach 1998-2000 wybudowano nową plebanię. Z parafii farnej zostały wydzielone dwie nowe parafie: św. Michała Archanioła w Stykowie, którą erygował 18.08.2003 roku biskup Kazimierz Górny oraz św. Józefa w Głogowie Małopolskim na osiedlu Niwa, erygowaną 15.08.2006 roku przez biskupa Kazimierza Górnego. Obecny proboszcz ks. prałat Adam Samel w 2010 r. podjął rozbudowę kościoła o dwie nawy boczne oraz rozpoczął starania o koronację cudownego obrazu MB Głogowskiej. Dnia 26.02.2012 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny erygował Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej. W roku 2015 ze starej plebanii powstał Dom Pielgrzyma. Dnia 30 maja 2015 r. zostały uroczyście nałożone korony na głowę Dzieciątka i Matki Bożej Głogowskiej „Uzdrowienie Chorych” przez bpa Jana Wątrobę. W czasach staropolskich w parafii głogowskiej funkcjonowały instytucje kościelne, m.in. szpital ubogich ufundowany przez M.S. Ligęzę w 1631 r. i szkoła parafialna, wzmiankowana po raz pierwszy w 1595 r.

Glogow_Fara

Sanktuarium MB Głogowskiej “Uzdrowienie Chorych” w Głogowie Młp.

Obraz Matki bożej Głogowskiej, Uzdrowienie Chorych

Obraz Matki bożej Głogowskiej, Uzdrowienie Chorych

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1881 r., konsekrowany w 1905 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Trójcy Świętej i 05.08. (MB Śnieżnej)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica domowa na plebanii, pw. św. Jana Vianney’a, kaplica domowa, odpust 04.08

Kaplica w w Przedszkolu Parafialnym, pw. Aniołów Stróżów, kaplica domowa, odpust 02.10.

Godziny mszy św.:

Głogów Młp.- Trójcy Przenajświętszej, niedziele, czas letni, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00,
Głogów Młp.- Trójcy Przenajświętszej, niedziele, czas zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Głogów Młp.- Trójcy Przenajświętszej, święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 16.00, 18.00
Głogów Młp.- Trójcy Przenajświętszej, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.15 – kaplica NMP, 18.00

 

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 5138, wiernych – 5120, innowierców – 15, niewierzących – 3

Terytorium:

Wola Cicha bez osiedla Vidok i nr 146, Zabajka, Głogów – ulice: 11 Listopada, Borsuk, Fabryczna, Grabnik, Joselewicza, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Piaski, Piękna, Prusa, Rzeszowska do ul. Ogrodowej, oraz nr 83, Sosnowa, Targowa, Wałowa, Witosa, Zagajnikowa, Żeromskiego, Leśna Wola, Cicha, Gajowa, Jasna, Klonowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Miła, Parkowa, Piaskowa, Podleśna, Rolnicza, Sienkiewicza, Spytka Ligęzy, Topolowa, Warzywna, Wygoda, Zbożowa, 3 Maja, Długa, Krzysztofa Głowy, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kościelna, Księdza Larymowicza, Modrzewiowa, Partyzantów, Piekarska, Polna, Rynek, Sikorskiego, Storczykowa, Towarowa, Wąska, Wojska Polskiego, Zielona, Letnia, Wiosenna, Jesienna, Nad Stawem.

Cmentarz: parafialny -1,40 ha, kaplica cmentarna, chłodnia

Domy zakkone:

Siostry Michalitki, ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 851 72 66, przełożona: s. Małgorzata Doniek, 5 sióstr
Wydawnictwa o parafii:
Kotula F., Głogów Młp.
Matka Boża Głogowska. Dzieje – kult – przesłanie, red. Edward Gigilewicz, ks. Sławomir Zych, wyd. 2, Lublin 2014.
Samel Adam, ks., Przewodnik po Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej, Rzeszów 2014.

 

Mapa Google: