Dekanat Nowy Żmigród Parafie

Głojsce

Wpisany przez Admin

Parafia Głojsce, pw. św. Maksymiliana Kolbe, Adres: Głojsce, ul. Szkolna 19, 38-450 Dukla, tel. 13 433 04 05

Parafia Głojsce

pw. św. Maksymiliana Kolbe
parafia erygowana:  1972 r.
Adres:  Głojsce, ul. Szkolna 19
38-450 Dukla,
tel. 13 433 04 05

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Głojscach

E-mail:
www: www.glojsce.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Dukla, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Janusz Kunior, EC, od 2008-08-24

Historia:

Wioska Głojsce leżąca obok Dukli należała niegdyś do parafii Stary Żmigród (odległość 8 km.). Dlatego podjęto zamiar by wybudować świątynię. Tę myśl popierał ówczesny ks. proboszcz Żmigrodu Marcin Pawul. Ponieważ władze państwowe nie dawały zezwolenia postanowiono budować kościół bez zezwolenia. Na tajnym zebraniu w marcu 1971 r. postanowiono, że na parceli Antoniego i Zofii Nowak powstanie dom mieszkalny, który później będzie zamieniony na świątynię. Sprawa wyszła na jaw i zaraz rozpoczęły się szykany ze strony władz. Wzywano ludzi na milicję i zabroniono dalszej budowy. Delegaci z wioski jeździli do Warszawy i Rzeszowa z prośbą by pozwolono na dalszą budowę domu mieszkalnego, a nie kościoła. Z trudem udało się przekonać władze i wreszcie dano zezwolenie na dalszą budowę. Powstał więc dom mieszkalny. Nocą, 21.11.1971 r. rozebrano wewnętrzne ściany domu i po uporządkowaniu wnętrza ks. proboszcz ze Starego Żmigrodu poświęcił obiekt na kaplicę. Odprawił Mszę św. i pozostawił na stałe Najświętszy Sakrament. Od tej chwili dojeżdżał raz w tygodniu ze Mszą św., a wierni czuwali, by władze nie zbeszcześciły tego obiektu. Właściciel tego domu był bardzo prześladowany, często wzywany na śledztwo i płacił kary. Z biegiem czasu władze zamilkły. Bp Ignacy Tokarczuk w dniu 30.06.1972 r. skierował do Głojsc ks. Józefa Bednarczyka, wikariusza z Łańcuta, który podjął pracę duszpasterską w tej wspólnocie i dalsze prace przy rozbudowie kościoła. Wobec takiego faktu, władze państwowe rozpoczęły ponowne śledztwo i proces sądowy w Krośnie. Wynikiem procesu z dnia 21.03.1973 r. zostali ukarani grzywną pieniężną ks. prob. Marcin Pawul, Antoni Nowak i Eugeniusz Kurz. Wymienioną grzywnę zapłacili parafianie wioski. Wynikiem pracy i starań wybudowano plebanię, dzwonnicę, założono cmentarz i wybudowano kaplicę cmentarną. Urząd Wojewódzki do Spraw Wyznań uznał istnienie parafii w Głojscach dopiero 14.11.1984 r. zamykając okres zmagań o powstanie kościoła i parafii. Kościół parafialny w latach 2009-2016 został gruntownie przebudowany. Całkowitej zmianie uległ również wystrój świątyni.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1971-1972, poświęcony w 1972 r., w latach 2009-2016 gruntownie przebudowany.

Odpust parafialny: II niedziela sierpnia

Godziny mszy św.:

Głojsce, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00, 10.30,
Głojsce, dzień powszedni, czas zimowy, 16.00
Głojsce, święta zniesione, czas letni i zimowy, 8.00, 18.00 (16.00)
Głojsce, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 764, wiernych – 760, innowierców – 3, niewierzących – 1

Terytorium:
Głojsce: ul. Dukielska, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Szkolna.

Cmentarz: parafialny – 0,27 ha, kaplica cmentarna

Mapa Google: