Dekanat Brzostek Parafie

Gogołów

Wpisany przez Admin

Parafia Gogołów, pw. św. Katarzyny, Adres: Gogołów 2, 38-131 Gogołów, tel. 17 277 83 11

Parafia Gogołów

pw. św. Katarzyny
parafia erygowana:  XIV w.
Adres:  Gogołów 2
38-131 Gogołów,
tel. 17 277 83 11

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Gogołowie
E-mail:
www: www.parafiagogolow.pl
gmina:Frysztak, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Artur Wesołowski

Historia:

Erygowanie parafii przypisuje się Świętosławowi Korycińskiemu w 1312 r. Data ta nie jest pewna. Pierwsza wzmianka o parafii gogołowskiej, należącej do diecezji krakowskiej pochodzi z księgi uposażeń z 1513 r. Lista proboszczów jest od 1565 r. Pierwszym znanym proboszczem był ks. Grzegorz Strzemień od 1565 r. Drewniany kościół św. Katarzyny został wybudowany w 1672 r. gdy proboszczem był ks. Jan Gizmanowski. W kruchcie kościoła znajduje się napis: „Na chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, ku czci Bogarodzicy Najświętszej Maryi Panny i Św. Katarzyny, patronki parafii tutejszej kościół ten, drugi z rzędu dla Polaków katolików wystawili Jakub i Joachim Rojowscy bracia – dziedzice Gogołowa r.P. 1672”. Kościół ten ponad trzysta lat służył parafianom Gogołowa, Glinika G. i Huty Gogołowskiej. Starania o zezwolenie na budowęnowego kościoła podjął się ks. proboszcz Jakub Ciciora, a od 1973 r. ks. proboszcz Emil Midura. Zezwolenie wydano w 1981 r. i wtedy rozpoczęto budowę, która trwała do 1988 r. Dnia 07.08.1988 r. bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Kościół projektowali inż. Jerzy Nosek z Rzeszowa i inż. Zdzisław Żak z Rzeszowa. Wnętrze kościoła i polichromię projektował i wykonał prof. Stanisław Jakubczyk z Krakowa. Dnia 08.09.1984 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz konsekrował dwa dzwony. Przez trzy lata były budowane 20 głosowe organy, które wykonali Jan i Dariusz Zych z Wołomina, a 06.10.1991 r. poświęcił je bp Ignacy Tokarczuk. Po ukończeniu budowy kościoła w Gogołowie przystąpiono w 1989 r. do budowy kościoła filialnego w Hucie Gogołowskiej. Budowa trwała trzy lata. Kościół projektował Mieczysław Zarych z Rzeszowa. W dniu 06.09.1992 r. bp Kazimierz Górny, poświęcił kościół filialny pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Hucie Gogołowskiej.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1981-1988, konsekrowany w 1988 r.; stary drewniany zbudowany w 1672 r.

Odpust parafialny: 05.08. (MB Śnieżnej)

Kościół filialny w Hucie Gogołowskiej

Kościół filialny w Hucie Gogołowskiej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Huta Gogołowska, pw. św. Józefa Robotnika, kościół filialny, odpust 01. 05.
Gogołów, pw. św. Katarzyny, drewniany, dawny parafialny, odpust 25.11.

Godziny mszy św.:

Huta Gogołowska, święta zniesione, czas letni i zimowy, 16.30 (15.30)
Gogołów, niedziele, czas letni i zimowy, 6.45, 8.30, 11.00, 16.00 (maj i październik)
Gogołów, dzień powszedni, w zależności od pory roku, 18.00 (17.00)
Huta Gogołowska, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00
Gogołów, święta zniesione, czas letni i zimowy, 8.00, 10.00, 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2350, wiernych – 2240, innowierców – 23, niewierzących – 87

Terytorium:
Gogołów; Glinik Górny; Huta Gogołowska.

Cmentarz: parafialny – 1,15 ha (stary) i 0,70 ha (nowy) kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Dudek J., Monografia parafii Gogołów, mps, Kraków 1997,
Midura E., Historia parafii Gogołów (1939-1945), bmirw.

Mapa Google: