Dekanat Gorlice Parafie

Gorlice – MB Nieustającej Pomocy (Glinik Mariampolski)

Wpisany przez Admin

Parafia Gorlice – Glinik Mariampolski, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Adres: ul. 11-go Listopada 89, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 24 36

Parafia Gorlice – Matki Bożej Nieustającej Pomocy

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
parafia erygowana:  22.12.1982 r.
Adres:  ul. 11-go Listopada 89
38-300 Gorlice,
tel. 18 352 24 36

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach

E-mail:  info@nieustajacejpomocy.gorlice.pl
www:    www.nieustajacejpomocy.gorlice.pl
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: ks. mgr Marek Urban, od 2009-11-16

Historia:

W 1907 r. Spółka Akcyjna Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo wybudowała w Gliniku kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i sprowadziła Siostry Służebniczki Starowiejskie. Kaplica ta przetrwała do pierwszej wojny światowej. W 1914 r. wraz z przedszkolem została doszczętnie zniszczona. W tym też roku ówczesna dyrekcja zakładów przekazała na kaplicę, mieszkanie Sióstr i ochronkę, budynek zastępczy, który 23.12.1923 r. został poświęcony jako obiekt sakralny. W 1936 r. przystąpiono do budowy nowej kaplicy. Do 1939 r. wybudowano mury pod sklepienie. Wojna jednak przerwała prace budowlane i częściowo uległy zniszczeniu mury kościoła. W latach 1957-58 w związku z rozbudową zakładu, mury świątyni musiały ulec rozbiórce. Rolę kaplicy parafialnej spełniała mała kaplica będąca w obrębie rozbudowującego się zakładu Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych. W 1955 r. rozpoczęto usilne starania o zezwolenie na budowę nowej świątyni. Dnia 17.12.1958 r. Biskup Tarnowski erygował w Gliniku wikarię parafialną w prawach częściowo zrównaną z parafią. 11.02.1977 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, parafia otrzymała zezwolenie na budowę świątyni. W latach 1977-80 gromadzono materiały budowlane, sporządzano plan architektoniczny i projekty branżowe. Dnia 08.06.1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przebywając w Nowym Targu dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. 14.05.1981 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz dokonał wmurowania kamienia węgielnego, zaś 22.12.1982 r. erygował parafia w Gorlicach-Gliniku pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Micek – budowniczy świątyni. Dnia 20.04.1986 r. bp Piotr Bednarczyk, sufragan tarnowski, dokonał poświęcenia czterech dzwonów wykonanych w firmie ludwisarskiej Felczyńskich w Przemyślu. W dniu 17.10.1993 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła i ołtarza. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie bł. Karoliny Kózka, Dziewicy i Męczennicy.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1980-1983, konsekrowany w 1993 r.

Odpust parafialny: niedziela przed lub po 24.06.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica DPS, pw. MB Częstochowskiej, kaplica domowa,
Kaplica Sióstr Służebniczek, pw. MB Nieustającej Pomocy, kaplica domowa

Godziny mszy św.:
Gorlice – MB Nieustającej Pomocy, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00 (17.30 od października do ostatniej soboty marca)
Gorlice – MB Nieustającej Pomocy, święta, czas letni, 7.00, 8.30, 16.00, 18.00
Gorlice – MB Nieustającej Pomocy, święta, czas zimowy, 7.00, 8.30, 16.00, 17.30
Gorlice – MB Nieustającej Pomocy, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Gorlice – MB Nieustającej Pomocy, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.30
Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3140, wiernych – 3117, innowierców – 15, niewierzących – 8

Terytorium:
Gorlice – ulice: Biecka (nr 20-100), Brzozowa, Graniczna, 11 – go Listopada (od 24 do końca), Kombatantów (1 -7), Korczaka (10 – 38), Leśna, Michalusa, Ks. Prymasa Wyszyńskiego, W. Pola, Sikorskiego, Szopena, Ściegiennego, Wielgosza, Wspólna, Zagorzańska.

Cmentarz:     parafialny i komunalny w parafii Narodzenia MB

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie, ul. 11 Listopada 89, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 03 19, przełożona: s. Krystyna Gibała, 2 siostry;
Siostry Zakonu Św. Bazylego (Bazylianki) obrządku gr.-kat., ul. 11 Listopada 47, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 18 41, przełożona: s. Teresa Maria Maliniak, 7 sióstr.

Mapa Google: