Dekanat Gorlice Parafie Sanktuaria

Gorlice – Narodzenia NMP (Fara)

Wpisany przez Admin

Parafia Gorlice – Narodzenia NMP, pw. Narodzenia NMP, Adres: Pl. Kościelny 1, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 76 30

Parafia Gorlice – Narodzenia NMP

pw. Narodzenia NMP
parafia erygowana:  XIV w. II poł.
Adres: Pl. Kościelny 1
38-300 Gorlice,
tel. 18 353 76 30 tel. fax, w. 15 – kapelan

E-mail:
www: www.bazylikagorlice.pl
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: ks. mgr Stanisław Ruszel, RM, od 2012-08-26

Historia:

Parafia Narodzenia NMP powstała w 2. poł. XIV w. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1411 r. Wtedy to Dersław Karwacjan, syn Dersława, stolnika sandomierskiego, właściciel Gorlic, uposażył ołtarz ufundowany przez swego ojca w kościele parafialnym w Gorlicach, tworząc tzw. altarię. W 2. poł. XVI w. kalwińska rodzina Pieniążków sprotestantyzowała parafię.
Akta wizytacji diecezji krakowskiej z 1. poł. XVII w. nie wymieniają samodzielnej katolickiej parafii w Gorlicach. Katolicy odzyskali parafię w 1626 r. W XVIII stuleciu wzrosło znaczenie parafii gorlickiej, a w mieście funkcjonowały trzy świątynie i dwie prebendy dla duszpasterzy. W związku z tym, niektórzy proboszczowie zaczęli używać tytułu prepozytów od około 1712 r. Początki gorlickiej fary sięgają XIV w. Była on murowana. Prezbiterium i nawę główną zamknięto gotyckim sklepieniem. Konsekrowano ją przed końcem XVI w. Od 2. poł. XVI stulecia do 1626 r. znajdowała się w rękach protestantów. W czasie „potopu” szwedzkiego została spalona wraz z połową miasta przez wojska księcia Jerzego II Rakoczego. Odbudowaną świątynię konsekrował 17.03.1675 r. bp pomocniczy diecezji krakowskiej Mikołaj Oborski. W 1728 r. dobudowano wieżę. Kościół spłonął w 1799 r. Odbudowując go, dodano mu nawy boczne. Po raz kolejny zniszczył go ogień 3.10.1874 r. podczas wielkiego pożaru miasta. Obecną farę zbudowano w latach 1878-1892 wg projektu o. Franciszka Pavoniego OP, przeora dominikanów krakowskich. Kościół został częściowo zburzony w czasie działań wojennych w 1915 r. i odbudowany w latach 1921-1931. Ponownie uszkodzony w czasie II wojny światowej w 1944 r., został odremontowany. Kolejny raz odnawiano go w latach 1959-1960 pod kierunkiem architekta Józefa Baruta. Kościół neorenesansowy, z kamienia i cegły, za wyjątkiem fasady frontowej, otynkowany, kryty blachą. Trzynawowy, z prezbiterium węższym od korpusu, przy którym stoi wieża. Ołtarz główny z retabulum, kamienny, z około 1900 r. wg projektu Leonarda Marconiego z obrazem Maryi Niepokalanej autorstwa Jana Styki. W ołtarzu bocznym obraz św. Józefa – autorstwa Piotra Stachiewicza. W bocznym ołtarzu łaskami słynąca rzeźba Chrystusa przy słupie biczowania, barokowa z przełomu XVII/ XVIII wieku, pochodząca z dawnej kaplicy „Pana Jezusa w Więzieniu”, wolnostojącej w sąsiedztwie kościoła, zniszczonej w 1915 r. Kościół rekonsekrował po zniszczeniach I wojny światowej bp tarnowski Leon Wałęga 25.05.1929 r. W latach 2000 – 2003 dokonano renowacji kościoła. Dnia 06.11.2008 r. papież Benedykt XVI podniósł gorlicką farę do godności bazyliki mniejszej. W czasach przedrozbiorowych na terenie parafii funkcjonowały m.in. instytucje kościelne wzmiankowane po raz pierwszy w 1512 r.: szpital ubogich oraz szkoła parafialna.

Bazylika Mniejsza w Gorlicach

Bazylika Mniejsza w Gorlicach

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1878-1892, konsekrowany 25.05.1929 r., w 2008 r. ustanowiony bazyliką mniejszą.

Odpust parafialny: 08.12.; 08.05.; 08.09. i I Niedziela Wielkiego Postu

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Felicjanek, pw. św. Wojciecha, kaplica domowa, odpust 23.04.

Godziny mszy św.:

Gorlice – Narodzenia NMP, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.15, 16.30, 18.00
Gorlice – Narodzenia NMP, niedziele, czas letni i zimowy, 6.00, 7.00, 8.30, 10.00,11.30, 13.00, 16.00,18.00, 20.00 (wakacje)
Gorlice – Narodzenia NMP, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 10126, wiernych – 10055, innowierców – 71, niewierzących – 0

Terytorium:
Gorlice – ulice: Asnyka, Bardiowska, Biecka (1 – 17 i 2 – 74), Blich, Cicha, Dworzysko, Gajowa, Garncarska, Hallera, Jagiełły, 11 Listopada, Józefa Kapuścińskiego, Karwacjanów, Kołłątaja, Konopnickiej, Korczaka (nry. nieparzyste 25 – 35), Krakowska (2 i 4), Krasińskiego, Kręta, Kromera, Krótka, Krzywa, Legionów, Letnia, Łukasiewicza, Łysogórska, Mała, Ks. Wojciecha Michny, Mickiewicza – do rzeki Ropa, Mieszka I, Św. Mikołaja, Moniuszki, Nadbrzeżna, Narutowicza, Nawsie, Niepodległości, Norwida, Ogrodowa, Okrzei, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Kościelny, Potockiego, Pułaskiego (1 – 15), Rynek, Rzeźnicza, Sadowa, Słowackiego, Stawiska, Strażacka, Stroma, Stróżowska, Ks. Świeykowskiego, 3 Maja, Tuwima, Wąska, Wesoła, Wróblewskiego; miejscowość Stróżówka.

Cmentarz:     parafialny – 2,85 ha; komunalny – kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Felicjanki, Krasińskiego 21, 38-300 Gorlice,, tel. 18 353 69 91, przełożona: s. Ewangelina Anna Lorek, 8 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Wacek R., Ołtarz Chrystusa u słupa biczowania w kościele farnym w Gorlicach, mps w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, Rzeszów 1999.
Wilk J., Gorlicki cmentarz. Świadek przełomu I wojny (przewodnik po cmentarzu), wyd. 2, Gorlice 1995.
Wilk J., Kościół parafialny w Gorlicach, wyd. 2, Gorlice 2000.
Zych S., Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Zarys dziejów do 1772 roku, Kolbuszowa 2008.
Zych S., Kościół farny Narodzenia NMP w Gorlicach, Gorlice 2008.

Mapa Google: