Dekanat Gorlice Parafie

Gorlice – św. Andrzeja Boboli

Wpisany przez Admin

Parafia Gorlice – św. Andrzeja Boboli, pw. św. Andrzeja Boboli, Adres: ul. Partyzantów 11, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 57 17

Parafia Gorlice – Św. Andrzeja Boboli

pw. św. Andrzeja Boboli
parafia erygowana:  1983 r.
Adres:  ul. Partyzantów 11
38-300 Gorlice,
tel. 18 352 57 17

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach

E-mail:  abobolagorlice@gmail.com
www: www.bobolagorlice.parafia.info.pl
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz:   ks. mgr Stanisław Kogut, EC, od 2009-08-23

Historia:

Parafia została erygowana w sierpniu 1983 r. przez biskupa tarnowskiego, Jerzego Ablewicza. W 1984 r. wybudowano prowizoryczną kaplicę poświęconą przez bpa Jerzego Ablewicza w dniu 26.08.1984 r. Służyła ona jako świątynia parafialna do dnia 03.05.1998 r., kiedy to przeniesiono nabożeństwa do nowego kościoła. Kaplica została rozebrana w 1998 r. Starania o budowę kościoła podjęto jeszcze przed utworzeniem parafii. Wymagane zezwolenie otrzymano w 1988 r. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich w 1983 r. Budowę kościoła rozpoczęto w 1990 r. Ponieważ kościół ten budowany jest na miejscu krwawej bitwy pod Gorlicami w dniu 02.05.1915 r., w której brał udział również ojciec papieża Jana Pawła II, wzniesiono go jako „Wotum Wdzięczności Bogu za Papieża Jana Pawła II”. Kościół projektował architekt Julian Klimek z Krakowa. Projekty konstrukcyjne wykonali inżynierowie: Andrzej Kozłowski z żoną Krystyną i synem Wacławem. Nadzór budowlany sprawował Władysław Kotlinowski. Prace w dużej części wykonywano w czynie społecznym. By zyskać odpowiednie oświetlenie, kościół zaprojektowano na rzucie znieksztalconego kwadratu. Wnętrze zaprojektował także architekt Julian Klimek z Krakowa. Ołtarz główny – Michał Wachowski. Krzyż zdobiący ołtarz to kopia wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła św. Marka w Krakowie. Obraz „Jezu, Ufam Tobie” i św. Andrzeja Boboli malował miejscowy malarz Michał Wachowski. On też jest autorem malowanej Drogi Krzyżowej wewnątrz kościoła oraz drugiej umieszczonej na ścianach zewnętrznych w formie płaskorzeźby. 22-głosowe organy to dar parafii z Kemnath Stadt (Bawaria). Cały kościół jest podpiwniczony. Część centralna podziemia przeznaczona jest na salę teatralną. Świątynię uroczyście konsekrował bp rzeszowski Kazimierz Górny w dniu 11.10.1998 r., w dwudziestolecie pontyfikatu Jana Pawła II. W dniu 14.09.2006 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny dokonał erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej – Kalwarii znajdującej się na wzgórzu na terenie parafii.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1990-1998, konsekrowany w 1998 r.

Odpust parafialny: Niedziela przed 16.05.

Godziny mszy św.:

Gorlice – św. Andrzeja, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 18.00
Gorlice – św. Andrzeja, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 19.00
Gorlice – św. Andrzeja, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 19.00
Gorlice – św. Andrzeja, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 19.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4048, wiernych – 3913, innowierców – 116, niewierzących – 19

Terytorium:
Gorlice – ulice: Kopernika, Krakowska, Laskowskiego, Lipowa, Gen. Okulickiego, Partyzantów, Podzamcze, Pułaskiego, Słoneczna, Wrońskich, Zamkowa; Ropica Polska (część tzw. Nad Magdaleną i Za Magdaleną).

Cmentarz: komunalny i parafialny w parafii Narodzenia NMP

Wydawnictwa o parafii:
Mucha A., Wotum wdzięczności Bogu za papieża Jana Pawła II czyli kościół św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, Gorlice 2000.

Mapa Google: