Dekanat Czudec Parafie

Gwoźnica Górna

Wpisany przez Admin

Parafia Gwoźnica Górna, pw. św. Antoniego Padewskiego, Adres: Gwoźnica Górna 330, 38-116 Gwoźnica Górna, tel. 17 746 57 00

Parafia Gwoźnica Górna

pw. św. Antoniego Padewskiego
parafia erygowana:  1875 r.
Adres: Gwoźnica Górna 330
38-116 Gwoźnica Górna,
tel. 17 746 57 00 – prob.
17 746 57 07 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzym-kat. pw. świętego Antoniego w Gwoźnicy Górnej

E-mail:
www:
gmina: Niebylec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Zygmunt Mularski, RM, od 2009-10-01

Historia:

Historia kościoła w Gwoźnicy Górnej sięga XIV w., kiedy to, jak głosi ludowa opowieść, na miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół, objawił się św. Antoni z Padwy. Tam też wybudowano drewnianą kaplicę. Raz w roku, 13 czerwca odbywał się tu odpust parafialny. Kiedy kaplica uległa zniszczeniu i groziła zawaleniem, mieszkańcy podjęli decyzję o budowie kościoła na miejscu kaplicy. Budowę rozpoczęto w 1863 r. Fundatorem nowego, drewnianego kościoła była miejscowa dziedziczka Kazimiera Zaklikowa. Budowniczym tego kościoła był mieszkaniec Gwoźnicy Górnej – Franciszek Kowalski. Ołtarz wykonał Teofil Piątkiewicz z Brzozowa. Przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców stanął kościółek i 13.06.1864 r. został poświęcony. W 1875 r. erygowano parafię wydzielając ją z parafii Niebylec. W 1895 r. dostawiono do kościoła kaplicę. W 1907 r. poświęcono nowe stacje Męki Pańskiej. Podczas I-szej wojny światowej kościół został doszczętnie zniszczony, a dzwony zabrano na cele wojenne. W latach 1916-21 odbudowano kościół i przedłużono go o 7 metrów, zmieniono pokrycie dachu i nabyto nowe dzwony z ludwisarni Felczyńskich. Do 1934 r. kościół był jeszcze dwukrotnie rozbudowywany. W 1934 r. wstawiono główny ołtarz, który był dziełem miejscowego rzeźbiarza Michała Tomonia. Obrazy i polichromię w kościele wykonał malarz z Rzeszowa Franciszek Hockuba.

kościół parafialny przed remontem

kościół parafialny po remoncie i rozbudowie

Podczas remontu w latach 1950 – 1951 obito deskami elewację zewnętrzną, przebudowano prezbiterium, boczne ołtarze i ambonę. W maju 1979 r. rozpoczęto rozbudowę kościoła. Dzięki ofiarnej pracy parafian powierzchnia kościoła została znacznie powiększona przez dobudowę bocznych naw i przedsionka. Dach pokryto blachą. Remont wnętrza kościoła przypadł na rok 1980. Zaczęto również budowę nowych 14 – głosowych organów. Fundatorem był Franciszek Stanisławczyk zamieszkały w USA. W 1982 r. firma „Biernacki” z Warszawy dokonała instalacji organów na chórze kościelnym. W ciągu kolejnych lat poddano konserwacji dwa boczne ołtarze, w 1997 r. zbudowano ołtarz Bożego Miłosierdzia, w 1998 r. odnowiono zewnętrzną elewację drewnianą. W latach 2014- 2016 pod kierunkiem proboszcza ks. Zygmunta Mularskiego kościół ponownie rozbudowano, dobudowano wieżę kościelną, zmieniono także elewację i dach.

Kościół parafialny: drewniano-murowany, zbudowany w 1864 r., rozbudowany po 1979 r., ponownie rozbudowany w latach 2014-2016.

Odpust parafialny: 13.06.

Godziny mszy św.:

Gwoźnica Górna, dzień powszedni, czas letni, 18,00
Gwoźnica Górna, niedziele, cały rok, 7,30; 10,30; 16,00
Gwoźnica Górna, święta, cały rok, 8,00; 17,00
Gwoźnica Górna, dzień powszedni, czas zimowy, 17,00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1851, wiernych – 1850, innowierców – 1, niewierzących – 0

Terytorium:
Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Kąty Luteckie,

Cmentarz: parafialny – 2 ha,  kaplica cmentarna murowana

Mapa Google: