Historia diecezji

Wydarzenia w latach 1992-2000

Wpisany przez Admin

Koronacja w Katedrze

W niedzielę 11 czerwca 1993 r., w rzeszowskiej Katedrze odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej, która towarzyszy parafii od początku. Uroczystości przewodniczył Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny. Współkoncelebransami byli: Ks. Biskup Jan Groblicki z Krakowa, Ks. Biskup Edward Białogłowski oraz proboszczowie parafii Rzeszowa i Księża Dziekani.

Klasztor kontemplacyjny w Rzeszowie

 Biskup Rzeszowski pisał 25 marca 1994 r.: „Z radością pragnę poinformować, że w uroczystość św. Józefa został erygowany w Rzeszowie przy parafii Chrystusa Króla klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych. Radujemy się bardzo tym faktem, a Siostry Karmelitanki polecamy szczególnej Waszej trosce. Klasztor ten jest drugim klasztorem kontemplacyjnym obok Wizytek w Jaśle. Dzięki życzliwości Ks. Infułata Józefa Sondeja, Siostry Karmelitanki zamieszkały w budynku dawnej plebanii przy parafii Chrystusa Króla. Klasztor docelowy jest w budowie, przy ul. Morgowej w Rzeszowie. W lipcu 1999 r. siostry zamieszkały w części przygotowanego klasztoru.

Nuncjusz Apostolski w Rzeszowie

W III trzecią rocznicę pobytu Ojca św. na rzeszowskiej ziemi i beatyfikacji bł. Patrona Diecezji miało miejsce spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim, Ks. Abpem Józefem Kowalczykiem. Była to Jego pierwsza wizyta w naszej diecezji -jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. W piątek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych Nuncjusz Apostolski dokonał konsekracji Kaplicy seminaryjnej , a o godz. 18.00 pod Jego przewodnictwem wielka liczba kapłanów i wiernych modliła się o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ojca św.

Rok Rodziny w diecezji

Rok duszpasterski 1994 poświęcony był rodzinie. W diecezji rzeszowskiej miały miejsce Kongresy Rodzin gminno – dekanalne. Były to wydarzenia ogromnie ważne, gdyż podjęto wspólnie (władze gminne, szkoła, kapłani, stowarzyszenia, zespoły synodalne, lekarze i wiele innych osób) działania celem zorganizowania kilkudniowych spotkań, imprez, dotyczących rodziny. Takie kongresy odbyły się we wszystkich dekanatach, w tym między innymi w dniach 10-12.06.1994r. w Strzyżowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich parafii dekanatu i gminy. „Prace Kongresowe przebiegały w trzech grupach: Nauczyciele i Wychowawcy, Służba Zdrowia oraz Młodzież. Niedziela była dniem Małżeństw i Rodzin”.

Kongresy odbyły się również: w dekanacie bieckim w dniach 23-26.09.1994 r., w gminie Skołyszyn w dniach 16-18.10.1994 r., w rzeszowskiej Katedrze kongresowe spotkanie nauczycieli 21.10.1994 r., w dekanacie tyczyńskim w dniach 22-23.10.1994 r., w gminie Boguchwała w dniach 4-6.11.1994 r., w dekanacie ropczyckim w dniach 11-13.11.1994 r., w dekanacie frysztackim w dniach 18-20.11.1994 r., w dekanacie sędziszowskim w dniach 2-4.12.1994 r., w dekanacie sokołowskim w dniach 9-11.12.1994 r., w dekanacie czudeckim w dniach 1-3.05.1995 r.5 w dekanacie głogowskim w dniach 11-13.05.1995 r.

Owocem Kongresów było podjęcie współpracy przez wiele środowisk dla rodziny, powstały także Komisje Rodzin przy kilku samorządach oraz przekazano ogromną ilość Karty Praw Rodziny i Listu Ojca św. do Rodzin. Biskup Rzeszowski pisał: „Z wielką radością przeżywaliśmy Kongresy Rodzin w dekanatach, gdzie nasi wierni bracia i siostry w pięknych referatach, dyskusjach i na modlitwie podejmowali troskę o rodzinę. Pragnę ogromnie serdecznie podziękować duszpasterzom, a zwłaszcza Księżom Dziekanom i wszystkim organizatorom Kongresów Rodzin – władzom gminnym, nauczycielom, pracownikom Służby Zdrowia, przedstawicielom zespołów synodalnych, młodzieży. Jak wiele nadziei budzi zatroskanie tak wielu osób, by rodzina była Bogiem silna i stawała się coraz bardziej szkołą bogatego człowieczeństwa. Równocześnie zachęcam i proszę, aby w naszej diecezji troska o rodzinę i szacunek dla każdej rodziny pozostały ważnym owocem prac i przemyśleń mijającego Roku Rodziny”.

Rok Misyjny w diecezji

U początku roku duszpasterskiego 1995, poświęconego sprawom mi-syjności Kościoła, biskup rzeszowski zachęcał diecezjan: „Polecam więc gorąco waszej duchowej trosce misjonarzy z naszej diecezji, pracujących w Afryce, Ameryce Południowej i na Ukrainie. Rozpoczynając Rok Misyjny już dzisiaj należałoby pomyśleć jak w naszych wspólnotach parafialnych odnowimy, czy też pobudzimy do życia działalność misyjną i podejmiemy modlitwę o nowe powołania misyjne. Wszystkie grupy, a zwłaszcza zespoły synodalne, zachęcam do podjęcia tego wielkiego zadania. Błogosławieństwem tego roku będzie tworzenie zespołów misyjnych, zwłaszcza dziecięcych w wielu parafiach naszej diecezji. Szczególnym owocem tego roku będzie także działalność naszego Radia Diecezjalnego, które uzupełniając program Radia Maryja o sprawy diecezjalne, będzie służyć dziełu głoszenia Ewangelii”.

W odpowiedzi na apel Księdza Biskupa powstało szereg dziecięcych zespołów misyjnych, a 18 listopada 1995 r. odbył się Diecezjalny Kongres Papieskich Dzieł Misyjnych w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Zgromadził ponad 1,5 tysiąca dzieci i dorosłych, zatroskanych o sprawy misji.

Diecezja ma rys misyjny. Świadczy o tym ilość kapłanów, wyjeżdżających na misje. Trzeba się cieszyć, że obecnie mamy na misjach kapłanów w wielu krajach: Czad-2, Gwatemala -6, Ukraina-7, Kazachstan -1, Czechy -5. Wiele zespołów misyjnych pomaga konkretnym misjonarzom. Za sprawy misyjne w diecezji odpowiada Ks. Kan. Stanisław Tarnawski, proboszcz w Hetmanowej (wcześniej Ks. Kan. Julian Chmiel). Księża wyjechali także do pomocy duszpasterskiej w Kanadzie i w USA. W 1999 r. wyjechało do USA także 4 alumnów, którzy w USA będą się przygotowywać do pracy duszpasterskiej wśród tamtejszej Polonii.

Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji

W odezwie do diecezjan Biskup Rzeszowski pisał: „W naszej Diecezji nawiedzenie rozpocznie się 16 grudnia, w sobotę, o godz, 18.00 w Katedrze Rzeszowskiej. W tym czasie dzwony we wszystkich kościołach Rzeszowa i Diecezji przez 10 minut będą ogłaszać radosne powitanie Fatimskiej Pani i zarazem wzywać do modlitwy. Na Ziemię Rzeszowską Maryja przybędzie, oprócz Katedry, do Sokołowa, Kolbuszowej, Sędziszowa, Strzyżowa, do Gorlic oraz Jasła. Przez pewien czas będzie przebywać też w klasztorach kontemplacyjnych u Sióstr Wizytek w Jaśle oraz u Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie, skąd powędruje do parafii św. Judy Tadeusza i tutaj zakończy pobyt w naszej Diecezji […]. O konieczności nawrócenia przypomina nam również orędzie Matki Bożej z Fatimy. Jest to jedyna szansa uzdrowienia człowieka, rodziny i społe-czeństwa oraz droga do pokoju sumienia, do pokoju z Bogiem, z bliźnim i samym sobą. Prawdziwe nawrócenia polega na zerwaniu ze złem oraz zmianie sposobu myślenia i patrzenia. Zakłada ono szczere przyjęcie Ewangelii jako programu życia na co dzień i wolę trwania w łasce uświęcającej”. Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej diecezja przeżyła z głęboką wiarą z obecnością ogromnych rzesz wiernych w kościołach stacyjnych i na drodze przejazdu Figury Matki Bożej.

Konferencja Episkopatu Polski i Koronacja w Dębowcu

Poprzedzona została wielorakimi przygotowaniami całej diecezji, między innymi wszyscy kapłani diecezji przeżywali Dzień Modlitw w Dębowcu we wtorek dnia 18 czerwca 1996 r.

W niedzielę 15 września 1996 r. diecezja przeżywała wspaniałą uroczystość koronacji statuy Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu. Uroczystość koronacji poprzedziła Konferencja Episkopatu Polski, która w dniach 13 i 14 września miała miejsce w Rzeszowie. “Na zakończenie obrad wydano dwa ważkie oświadczenia Konferencji Episkopatu dotyczące Konstytucji i obrony życia nienarodzonych. W sobotę wieczorem, kilkudziesięciu Ks. Biskupów pod przewodnictwem Ks. Prymasa Polski, koncelebrowało Mszę św. w katedrze rzeszowskiej, a homilię wygłosił Ks. Bp Jan Śrutwa z Zamościa. Inni Księża Biskupi udali się do 20 parafii w naszej diecezji, gdzie celebrowali Msze św. i wygłaszali kazania związane z kultem Maryi. 15 września 46 Księży Biskupów uczestniczyło w uroczystej koronacji figury MB Płaczącej – Pojednawczym grzeszników w Dębowcu k. Jasła”. Udział w tym doniosłym wydarzeniu wzięli Ks. Prymas Polski Kard. Józef Glemp, Ks. Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce Józef Kowalczyk, a także liczni Księża Biskupi.

Koronacja Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku

W dniu 4 maja 1997 r, odbyła się od dawna oczekiwana i przygotowywana koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku k. Rzeszowa. Koronacja dokonali Księża Biskupi: J,E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski i Ks. Biskup Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski. W uroczystości uczestniczyło ponad 20 tys. wiernych,

Spotkania z Ojcem Świętym

Krosno

W czasie kolejnej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził między innymi Wrocław, Legnicę, Gniezno, Poznań, Częstochowę, Kraków, Zakopane, Duklę i Krosno, W dniu 10 czerwca 1997 r., po wcześniejszym pobycie w Dukli Ojciec Święty przybył na lotnisko w Krośnie, gdzie w czasie uroczystej Mszy św. kanonizował bł. Jana z Dukli oraz koronował wizerunki Matki Bożej z Haczowa Jasienia i Wielkich Oczu. Po Mszy św. Ojciec św. poświęcił kościół św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie. Spotkanie z Ojcem świętym przygotowała archidiecezja przemyska; diecezja rzeszowska aktywnie włączyła się w przygotowania i uczestniczyła w spotkaniu z naszym Rodakiem.

Sandomierz i Stary Sącz

W czasie pielgrzymki w 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wśród wielu miast w Polsce był także w Sandomierzu oraz Nowym Sączu i Krakowie. Do tych miejsc udało się bardzo wielu mieszkańców diecezji rzeszowskiej na spotkanie z Ojcem świętym. Ojciec święty poświęcił kamienie węgielne pod nowe kościoły w Diecezji Rzeszowskiej.