Różne

Ingres do katedry

 

Procesją do rzeszowskiej katedry pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, rozpoczął się się 20 lipca ingres bp. Jana Wątroby. W uroczystej Eucharystii uczestniczyło wielu księży biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich.

Księdza Biskupa przywitał proboszcz parafii katedralnej ks. Jan Delekta, który podał mu do ucałowania krzyż i wręczył klucze. Do bp. Jana Wątroby, a także do liczenie zgromadzonych kapłanów i świeckich zwrócił się na początku bp senior Kazimierz Górny. (…) Księże biskupie Janie, pragnę Cię zapewnić, że spotkasz tu, w diecezji rzeszowskiej bardzo gorliwych kapłanów, wiernych Chrystusowi Panu, wrażliwych na ubogich i cierpiących. Spotkasz tu dobrych, ofiarnych i wrażliwych wiernych świeckich, którzy dają świadectwo miłości Boga i wielkiego zatroskania o naszą umiłowaną Ojczyznę. (…) – powiedział bp Kazimierz Górny.

Następnie ks. dr Jerzy Buczek – kanclerz kurii rzeszowskiej odczytał list abp. Celestino Migliore informujący o papieskiej nominacji. (…)Składam waszej Ekscelencji najlepsze życzenia, na gorliwe i wierne posługiwanie pasterskie w diecezji rzeszowskiej. Zapewniam o pamięci w modlitwie, z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem w Panu”. (…)

Homilię wygłosił Ordynariusz Rzeszowski, który podkreślał znaczenie pokornego serca, łagodności, posłuszeństwa i uległości wobec Boga. Zauważył też, że łagodność to cecha ludzi, u których brak postaw agresywnych wobec innych, to dążenie do pokoju i zgody oraz opanowanie chęci odwetu i gniewu.

Zwracając się do cierpiących, smutnych, przeżywających różne kryzysy powiedział: “chcę razem z wami, choć sam słaby, ale przecież uzbrojony w Jezusową moc, nieść jarzmo. Modlitwą, słowem, posługą, całym trudem codzienności pragnę towarzyszyć rodzinom, dzieciom, młodzieży oraz wszystkim, których od dziś Pan stawia na mojej drodze”.

Dodał, że na nowej kapłańskiej posłudze towarzyszyć mu będzie wiara i miłość. “Kiedy dzisiaj dane mi jest stanąć na czele tej umiłowanej wspólnoty, przyjmując ciężar odpowiedzialności za jej zbawienie, przyznam, że ciężar ten, łagodzi świadomość, że poniesie mnie wiara i miłość, ukształtowana w szkole Jezusowego Serca. Z ufnością wchodzę wraz ze wszystkimi kapłanami, najbliższymi współpracownikami i braćmi w posłudze apostolskiej w ten wartki nurt żywej wiary i pobożności. „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego” powie św. Jan Maria Vianney. Niech zatem łagodność i pokora, będą zawsze znakiem naszej posługi”. – mówił bp Jan Wątroba.

Abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podziękował Ojcu Świętemu Franciszkowi za tę nominację. “Ze szczerym sercem przyjmujemy nowego Biskupa Rzeszowskiego. Jesteśmy świadomi, że do naszej metropolii, po zasłużonym pierwszym biskupie diecezji – Kazimierzu Górnym – przychodzi biskup i pasterz, sprawdzony wielorakimi sytuacjami posługi duszpasterskiej znamienitej archidiecezji częstochowskiej. Przychodzi od Matki Bożej Królowej Polski” – powiedział abp Józef Michalik.

“Iść przed siebie tzn. mieć świadomość celu – tego uczył nas i uczy Jan Paweł II” powiedział abp Wacław Depo – metropolita częstochowski.

Bp Jan Wątroba, dotychczas pełnił posługę pasterza pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. W Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje był delegatem ds. duszpasterstwa kobiet, a obecnie jest członkiem Komisji Duchowieństwa.