Jan Paweł II

Inne spotkania z Janem Pawłem II

Wpisany przez Admin

Więzi Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II z Krakowa, sprawiały, że Ks. Biskup, prawie co roku, odwiedzał Ojca Świętego na Watykanie. Spotykał się z nim także w czasie pielgrzymek do Polski lub sąsiednich krajów oraz w czasie wizyt ad limina (co 5 lat).

Pierwsza pielgrzymka miała miejsce w czerwcu 1992 roku. Była to pielgrzymka dziękczynna za ustanowienie diecezji rzeszowskiej. W 1993 roku odbyła się pielgrzymka z przedstawicielami władz Rzeszowa. Także w 1993 roku odbyły się rozmowy Księdza Biskupa z Ojcem Świętym w sprawie Karmelitanek. W 1994 roku odbyła się pielgrzymka z rektorem seminarium, z racji powołania od istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

W kolejnych latach odbywały się kolejne spotkania, i tak w 1995 roku spotkanie w Skoczowie, w 1996 roku pielgrzymka dziękczynna z księżmi saletynami po koronacji Matki Bożej w Dębowcu, w 1999 roku spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie podczas pielgrzymki do Ojczyzny. W roku 2000 spotkanie podczas wizyty ad limina, w 2001 roku spotkanie we Lwowie podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę. W 2002 roku odbyło się także spotkanie kapłanów rzeszowskich z Ojcem Świętym w Rzymie.