Instytucje

Instytut Teologiczno – Pastoralny

Wpisany przez Admin

1. POWSTANIE INSTYTUTU

W trosce o właściwe głoszenie prawdy wiary objawionej, Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny Dekretem z dnia 1.IX.1992 r. powołał Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W jego skład weszły wówczas: Wyższe Seminarium Duchowne, Diecezjalne Studium Katechetyczne, Diecezjalne Studium Organistowskie oraz Diecezjalne Studium Rodzinne. Instytut Teologiczno – Pastoralny prowadzi działalność formacyjną oraz dydaktyczno – naukową osób duchownych i świeckich. Najważniejszym zadaniem Instytutu jest przygotowanie słuchaczy do realizacji szeroko pojętej misji Kościoła: ewangelizacyjnej, charytatywnej i naukowej.

2. SIEDZIBY INSTYTUTU

Instytut Jan Pawła II /obecnie Dom Biskupi/

Instytut Jan Pawła II /obecnie Dom Biskupi/

Początkowo Instytut korzystał z wynajmowanych lokali m.in. w Kurii Diecezjalnej, w Domu Katechetycznym, przy par. Fara, par. św. Krzyża i par. Chrystusa Króla w Rzeszowie, w Domu Rekolekcyjnym w Niechobrzu, oraz w II i V LO w Rzeszowie.

Od 31.VIII.2000 r. Instytut miał swoją siedzibę w obiekcie, zlokalizowanym przy ul. 17 Pułku Piechoty 5, zwanym Instytutem Jana Pawła II. Instytut Jana Pawła II to budynek-pomnik. Jest diecezjalnym wotum wdzięczności z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa dla upamiętnienia pontyfikatu papieża Jana Pawła II i jego pobytu w Rzeszowie. Instytut Jana Pawła II został wzniesiony w latach 1996-2000 na bazie obiektu przekazanego przez władze miejskie. Projekt adaptacji wykonali Dionizy Beda i Krystyna Drozd. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Komitet Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie, założony 30.V.1996 r., któremu przewodniczył poseł Józef Górny. 10.V.1999 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod Instytut Jana Pawła II. Kamień węgielny pochodzi z bazyliki w Wadowicach, gdzie został ochrzczony Ojciec Święty. Uroczystości otwarcia i poświęcenia Instytutu Jana Pawła II dokonał 31.VII.2000 r. abp Edward Nowak, sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

3. NOWA SIEDZIBA INSTYTUTU

Nowy budynek Instytutu

Nowy budynek Instytutu

Nowa siedziba Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie  znajduje się  przy ulicy Witolda 11a. Powstała dzięki realizacji projektu unijnego  „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie” zrealizowanego w ramach projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego (Oś priorytetowa nr 5 – Infrastruktura publiczna / Działanie nr 5.1 – Infrastruktura edukacyjna / Schemat A – szkoły wyższe). Generalnym Wykonawcą była firma Skanska SA, zaś Projektantem koordynatorem Studio Architektury Archi Group Chrobak Marek.

Dnia 18 lutego 2010 została podpisana umowa między Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie a firmą Skanska SA w sprawie realizacji projektu „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie”. Od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji inwestycji  w okresie najbliższych 7 miesięcy przewidywał wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie w ciągu kolejnych 20 miesięcy – projektu wykonawczego, robót budowlanych i pozwolenia na użytkowanie. 12 października 2010 roku po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę  bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej dokonał poświecenia placu budowy i odbyło się przekazanie terenu i dziennika budowy.

27 września 2012 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Od 2 października 2012 roku zajęcia dydaktyczne w Instytucie rozpoczęli studenci kierunku Nauki o Rodzinie UR, słuchacze Diecezjalnego Studium Organistowskiego, Duszpasterstwa Rodzin, doktoranci prof. UKSW w zakresie socjologii, politologii i historii. Z okazji Nowego Roku Akademickiego 2012/13 oraz na rozpoczęcie Roku Wiary w kościele 11 października 2012 roku ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał poświęcenia Instytutu Teologiczno- Pastoralnego. Od 2 stycznia 2013, po dokończeniu wyposażenia budynku, w akademiku Instytutu zamieszkali i rozpoczęli zajęcia naukowo formacyjne studenci teologii – WSD w Rzeszowie.

7. KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • Wyższe Seminarium Duchowne (1992 -)
  Kierunki kształcenia

  Kierunki kształcenia

 • Diecezjalne Studium Katechetyczne (1992 -)
 • Diecezjalne Studium Organistowskie (1992 -)
 • Podyplomowe Studium Wychowania Prorodzinnego PAT (1997-2009)
 • Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (1998-2004)
 • Studium Nauki Społecznej Kościoła (1999 – 2003)
 • Studium Politologii (1998 – 2003)
 • Studium Mediów Katolickich (2000 -)
 • Studia Katechetyczne dla Świeckich (2002 – )
 • Studium Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskie (1992 -)
 • Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej
 • Ośrodek Edukacji Nauczycieli ITP (2012 -)
 • Nauki o Rodzinie UR
 • Seminarium doktoranckie UKSW (2002 -)
 • Studia Uzupełniające PAT (1998 – 2004)
 • Kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski) (2002 – 2007)
 • Kurs dla kamerzystów i fotografów liturgicznych (2006 -)

Strona WWW Instytutu:

http://www.instytut.diecezja.rzeszow.pl/