Dekanat Jasło - Zachód Parafie

Jabłonica

Wpisany przez Admin

Parafia Jabłonica, pw. Matki Bożej Królowej, Adres: Jabłonica 40, 38-200 Jasło, tel. 13 449 32 46

Parafia Jabłonica

pw. Matki Bożej Królowej
parafia erygowana:  19.03.2003
Adres:  Jabłonica 40
38-200 Jasło,
tel. 13 449 32 46

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej w Jabłonicy

E-mail:
www:
gmina: Skołyszyn, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Antoni Łagoda, EC, od 2003-03-19

Historia:

Jabłonica położona na południowym stoku lesistego zbocza góry Liwocz, swymi początkami sięga XIV w. Pierwsza wzmianka o miejscowości Jablonicza w okolicy Biecza notowana jest w 1380 roku. Wraz z Lipnicą Górną, z którą tworzy obecnie parafię, od najdawniejszych czasów należała do parafii w Bączalu Dolnym, która została erygowana w 1348 roku. W 1972 roku wybudowano w Jabłonicy prowizoryczną kaplicę. W Lipnicy Górnej kościół filialny wybudowany został w 1981 roku. W 2000 roku ks. biskup Kazimierz Górny wyszedł z inicjatywą budowy kościoła w Jabłonicy i tworzenia nowej parafii. Zadanie to powierzył ks. Antoniemu Łagodzie. Oficjalnie dekretem z dnia 19.03.2003 roku wspomniany już biskup rzeszowski wydzielił z parafii Bączal Dolny miejscowości Jabłonica i Lipnica Górna, tworząc z nich nową parafię z kościołem parafialnym w Jabłonicy. Wymagane zezwolenia na budowę kościoła otrzymano w 2001 roku. W tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła. Kamień węgielny został poświęcony i wmurowany 24 sierpnia 2003 roku. Kościół wykonany z cegły powstał w centrum wsi. Projekt kościoła wykonał mgr inż. Andrzej Węgrzynowicz, a projekt techniczny konstrukcji kościoła mgr inż. Jerzy Kurczap. Prace w większości wykonali parafianie społecznie. Budowę ukończono w 2005 roku. 21.08.2005 roku w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Królowej biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał poświęcenia kościoła. W głównym ołtarzu kościoła zabytkowy, barokowy krucyfiks z początku XVIII wieku. Reprezentuje on typ rzeźby pełnoplastycznej, polichromowanej, wykonany z drewna lipowego. W ołtarzu bocznym figurka Madonny zrealizowana w konwencji półpełnej, w wariancie ikonograficznym, w którym Dzieciątko podtrzymywane jest na prawym ramieniu Maryi. Rzeźba ta, to jeden z najstarszych przykładów wczesnogotyckiej plastyki przenośnej na ziemiach Polski. Czas powstania jej określa się na pierwszą połowę XIV wieku. Rzeźba o wysokości 88 cm, z podstawą 102 cm, została wykonana z drewna lipowego i wywodzi się z warsztatu Mistrza Madonny z Michle. Był to anonimowy artysta działający na pograniczu czesko – morawskim w I połowie XIV wieku. Wystrój wnętrza wykonali: płaskorzeźby ołtarzowe – Jerzy Bryndal, stacje drogi krzyżowej – Józef Bartoszek, witraże – Rafał Ziemski i Stefan Ulaszek, w Hucie Szkła w Jaśle, polichromię kościoła – Marek Niedojadło, Maria Grodecka. W niedzielę 7.10.2012 roku, biskup rzeszowski Kazimierz Górny, dokonał konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej w Jabłonicy.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 2001-2005 pw. Matki Bożej Królowej, poświęcony w 2005 r., konsekrowany w 2012 r.

Odpust parafialny: 22.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Lipnica Górna, pw. św. Michała Archanioła, kościół filialny, odpust 29.09.

kościół filialny w Lipnicy Górnej

Godziny mszy św.:

Lipnica Górna, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.30
Jabłonica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00
Jabłonica, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Jabłonica, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1020, wiernych – 1020, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Jabłonica, Lipnica Górna

Cmentarz: parafialny w Jabłonicy

Mapa Google: