Dekanat Rzeszów - Północ Parafie

Jasionka

Wpisany przez Admin

Parafia Jasionka, pw. św. Stanisława Kostki, Adres: Jasionka 300, 36-002 Jasionka, tel. 17 772 30 62

Parafia Jasionka

pw. św. Stanisława Kostki
parafia erygowana:     11.06.1966 r.
Adres: Jasionka 301B
36-002 Jasionka,
tel. 17 772 30 62
17 771 24 38 – wik

Nazwa urzędowa: Parafia Rzym.-Kat. pw. Świętego Stanisława Kostki w Jasionce

E-mail:
www:
gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. Michał Leśniara, RM, KHKKKL, od 1994-03-10

Historia:

Miejscowość Jasionka od najdawniejszych czasów pod względem administracji kościelnej była podzielona. Część południowa należała do parafii Zaczernie, zaś część północna i wschodnia do parafii Łąka, a od 1789 r. do nowej parafii Stobierna. W 1892 r. dziedzic Jasionki Stanisław Jędrzejowicz podarował parcelę Siostrom Służebniczkom ze Starej Wsi, wybudował dom z przeznaczeniem na ochronkę dla biednych dzieci w Jasionce. Siostry Służebniczki ze Starej Wsi otworzyły swą placówkę 09.09.1892 r. W 1939 r. było w ochronce 59 dzieci. Oprócz tego Siostry prowadziły kursy kroju, szycia, gotowania i opiekowały się chorymi. Od początku, tj. od 1892 r. w Ochronce była kaplica przeznaczona dla fundatorów i dworu oraz dzieci z Ochronki. Wierni dalej uczęszczali na nabożeństwa do parafii Zaczernie lub do Stobiernej. W 1916 r. od strony południowej dobudowano do kaplicy małe prezbiterium i tam przeniesiono ołtarz. Wdowa po śp. Stanisławie Jędrzejowiczu, Helena ze Stojowskich uposażyła stałą kapelanię i przyjęła na mieszkanie kapelana. W latach od 1914 do 1931 r. był stały kapelan. Po jej śmierci w 1931 r. przez jakiś czas do kaplicy dojeżdżali księża z Zaczernia. Przed 1939 r. był ponownie stały kapelan. Parafia pw. św. Stanisława Kostki została erygowana 11.06.1966 r. W dniu 04.10.1975 r. do Jasionki przybył ks. Józef Słysz jako wikariusz ekonom z prawami proboszcza. Przystąpił do organizowania parafii z części należącej dawniej do Zaczernia. Dnia 10.03.1994 r. proboszczem parafii Jasionka został mianowany Ks. Michał Leśniara. Poza obowiązkami duszpasterskimi powierzono mu troskę o budowę nowego kościoła parafialnego. Dnia 01.01.1995 r. nastąpiła zmiana granic parafii Jasionka. Do parafii została przyłączona część Jasionki, która dotychczas należała do parafii w Stobiernej. W dniu 05.05.1995 r. odprawiono pierwszą Mszę św. w sali katechetycznej koło szkoły, którą zaadaptowano na tymczasową kaplicę. 30.06.1996 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił plac pod budowę nowego kościoła parafialnego pw. MB Nieustającej Pomocy. Dnia 10.06.1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas uroczystej Mszy św. kanonizacyjnej św. Jana z Dukli odprawianej w Krośnie, poświęcił kamień węgielny dla budującego się kościoła parafialnego w Jasionce. Biskup rzeszowski Kazimierz Górny dnia 19.07.1998 r. dokonał wmurowania kamienia węgielnego, a 07.12.2003 r. dokonał poświęcenia kaplicy dojazdowej pw. bł. Jana Balickiego w Tajęcinie. Dnia 14.06.2000 bp Kazimierz Górny ustanowił odpust parafialny ku czci MB Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym na dzień 27 czerwca. Dnia 12.06.2001 bp Górny wydał dekret o przeniesieniu praw kościoła parafialnego na nowy kościół pw. MB Nieustającej Pomocy. Kaplica Sióstr Służebiczek zachowała prawo kaplicy domowej półpublicznej. W następnych latach podjęto budowę nowej plebanii, którą ukończono w 2016 r. Dnia 26.06.2016 r. bp rzeszowski Jan Wątroba konsekrował nowy kościół parafialny

Kościół parafialny: murowany, wznoszony od 1996 r., poświęcony 27 VI 1999 r., konsekrowany 26 VI 2016 r., pw. MB Nieustającej Pomocy.

Odpust parafialny: 18.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Tajęcina, pw. bł. Jana Balickiego, kościół filialny, odpust 18.11.
Kaplica Sióstr Służebniczek w Jasionce, pw. sw. Stanisława Kostki, kaplica domowa półpubliczna, odpust 18.09
Godziny mszy św.:

Jasionka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 10.00
Jasionka, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00
Jasionka, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Jasionka – kaplica św. Stanisława Kostki, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.30,
Jasionka – kaplica św. Stanisława Kostki, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00(17.00)
Tajęcina, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 11.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2569, wiernych – 2564, innowierców – 4, niewierzących – 1

Terytorium:
Jasionka, Tajęcina,

Cmentarz:parafialny – 2,00 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie, Jasionka 75, 36-002 Jasionka, tel. 17 772 30 60, przełożona: S. Aneta Lotycz, 4 siostry

Mapa Google: