Dekanat Jasło - Zachód Parafie

Jasło – Matki Bożej Królowej Świata

Wpisany przez Admin

Parafia Jasło – Matki Bożej Królowej Świata, pw. Matki Bożej Królowej Świata, Adres: ul. Niegłowicka 39, 38-200 Jasło, tel. +48 793 55 84 48

Parafia Jasło – Matki Bożej Królowej Świata

pw. Matki Bożej Królowej Świata
parafia erygowana:  1957 r.
Adres:  ul. Niegłowicka 39
38-200 Jasło,
tel. +48 793 55 84 48

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Świata w Jaśle

E-mail: parafia@parafianieglowice.pl
www: www.parafianieglowice.pl
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Leszek Saczek, EC, od 2014-08-29

Historia:

Kaplica w Niegłowicach powstała w 1944 r., kiedy we wrześniu tegoż roku na skutek działań wojennych zostali wysiedleni mieszkańcy Jasła i gromad: Brzyszczki, Hankówka, Sobniów, Wolica, Czeluśnica, Łaski, Żółków. Ponieważ mieszkańcy Niegłowic i Brzyścia zostali na miejscu, ówczesny wikariusz jasielski ks. dr Stanisław Mierzwa przybył do Niegłowic i za zgodą ówczesnych władz gromadzkich utworzył w Domu Ludowym w Niegłowicach placówkę religijną. Sala teatralna została przystosowana do potrzeb kultu i poświęcona przez ks. dra Stanisława Mierzwę 15.11.1944 r. Od 1949 r. do października 1956 r. trwał spór o kaplicę między Powiatowym Referentem Wyznań w Jaśle a mieszkańcami Niegłowic. Władze powiatowe chciały zlikwidować kaplicę, zaś ludzie będąc przekonani, że Dom Ludowy jest ich własnością tj., gromady, wszelkimi siłami starali się ją utrzymać. Ostatecznie po październiku 1956 r. władze odstąpiły od swoich zamiarów, a katolicy Niegłowic i Brzyścia dzięki modlitwom, wytrwałości i nieugiętości utrzymali kaplicę. W styczniu 1957 r. wniesiono prośbę do Kurii Biskupiej w Przemyślu o utworzenie samodzielnej parafii. Bp przemyski Franciszek Barda wyraził zgodę, ale sprzeciwiło się Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Bp Franciszek Barda dekretem z dnia 04.05.1957 r. ustanowił w Niegłowicach wikariat eksponowany parafii farnej w Jaśle, z prawem spełniania wszystkich funkcji duszpasterskich i wydawania metryk. Dnia 11.04.1991 r. Urząd Wojewódzki w Krośnie wydał decyzję o prawie własności całej nieruchomości, tj. kościoła i sąsiednich parceli na rzecz parafii w Niegłowicach. W 1994 r. dokonano remontu wnętrza kościoła. W 1997 r. wybudowano plebanię. W 1999 r. rozpoczęto generalną przebudowę i remont kościoła jako wotum Roku Jubileuszowego. Kościół został konsekrowany przez bpa Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej dnia 22.08.2007 r.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1924 r., (jako dom ludowy), poświęcony w 1944 r., konsekrowany po rozbudowie 22.08.2007 r.

Odpust parafialny:    22.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Godziny mszy św.:

Jasło – Niegłowice, święta, czas zimowy, 7.00, 17.00
Jasło – Niegłowice, święta, czas letni, 18.00
Jasło – Niegłowice, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00, 10.30, 15.00
Jasło – Niegłowice, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Jasło – Niegłowice, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1266, wiernych – 1265, innowierców – 1, niewierzących – 0

Terytorium:
Niegłowice, Jasło – ulice: Gajowa, Krzywa, Naftowa, Niegłowicka, Równia, Wiejska;

Cmentarz: komunalny – 2,25 ha

Wydawnictwa o parafii:
Świstak, Tęcza E., Monografia Parafii Niegłowice.
Tęcza E., Parafia Niegłowice, mps

Mapa Google: