Dekanat Jasło - Wschód Parafie Sanktuaria

Jasło – św. Antoniego

Wpisany przez Admin

Parafia Jasło – św. Antoniego, pw. św. Antoniego, Adres: ul. Chopina 1, skr. poczt. 66, 38-200 Jasło, tel. 13 446 34 91

Parafia Jasło – św. Antoniego

pw. św. Antoniego Padewskiego
parafia erygowana:  1969 r.
Adres: ul. Szopena 1, skr. poczt. 66.
38-200 Jasło,
tel. 13 446 34 91
13 448 11 10
13 448 11 15 – fax

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Jaśle

E-mail:  jaslo@franciszkanie.pl
www: www.jaslo.franciszkanie.pl
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: o. mgr Paweł Sroka OFMConv., od 2016-06-21

Historia:

Franciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r. W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem kościoła został św. Antoni z Padwy. Pierwszy kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny światowej został zniszczony. Budowę nowego klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia św. Antoniego powstała w 1969 r. z podziału parafii farnej w Jaśle. Posiada kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna figura św. Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na kaplicę św. Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu figurę św. Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół 11.05.1980 r. Od 01.01.1997 r. kościół został podniesiony do rangi sanktuarium św. Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu św. Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego patrona w 1997 roku.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1957-1963, konsekrowany w 1980 r.

Odpust parafialny: 13.06.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica szpitalna – Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (ul. Za Bursą 1)
Gądki, pw. MB Częstochowskiej, kaplica, odpust niedz. po Wniebowzięciu
Kaplica Sióstr Michalitek, pw. św. Jana Bosko, kaplica domowa, odpust 31.01.

Godziny mszy św.:

Jasło-Franciszkanie, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 16.30, 18.00
Jasło-Franciszkanie, niedziele, czas letni i zimowy, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.30 ( w okresie szkolnym), 16.00, 18.30, 20.30 (w okresie letnim)
Jasło-Franciszkanie, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 9397, wiernych – 9254, innowierców – 72, niewierzących – 71

Terytorium:

Jasło – ulice: Baczyńskiego, Dworcowa (nr 7-10), Ducala, Gądki (1 – 91), Franciszkańska, Jagiełły(od 19 do końca i parzyste 52 -72), Kopernika, Kraszewskiego, Lenartowicza, Letnia (nry 2-6), Metzgera, Moniuszki, Paderewskiego, Partyzantów, 1 Maja, Plażowa (nr 3-30), W. Pola, Polna, Roweckiego, Słoneczna (nr 49 – 106), Słowackiego (nr 7), Staszica (nry parzyste), Szkolna (1, 3, 5, 7, 14, 16), Szopena, 3 Maja (od 1 – 76), Ujejskiego, Wojska Polskiego (2 i 5), Za Bursą

Cmentarz: komunalny

Domy zakonne:

Ojcowie Franciszkanie (OFM Conv.), ul. Szopena 1, 38-200 Jasło, tel. 13 446 34 91, przełożony: o. mgr Paweł Sroka, 8 ojców
Siostry Michalitki, ul. Szkolna 9, 38-200 Jasło, tel. 13 446 37 48, przełożona: s. Kinga Sokołowska, 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Borkiewicz I., Duszpasterstwo Franciszkanów w Jaśle, Jasło 1999.
Świstak Z., Franciszkanie w Jaśle, Jasło 1995;

Mapa Google: