Dekanat Jasło - Wschód Parafie

Jasło – Wniebowzięcia NMP (Fara)

Wpisany przez Admin

Parafia Jasło – Wniebowzięcia NMP, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: ul. Farna 2, 38-200 Jasło, tel. 13 446 37 58

Parafia Jasło – Wniebowzięcia NMP

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana:  1326 r.
Adres: ul. Farna 2
38-200 Jasło,
tel. 13 446 37 58

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle

E-mail: farajaslo@rzeszow.opoka.org.pl
www: www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Zbigniew Irzyk, RM, KKJ, od 2002-06-29

Historia:

Według ustaleń ks. prof. Bolesława Kumora, parafia powstała w XII w., a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1250 r. Pierwszym znanym z historii proboszczem był Szczepan. Prawdopodobnie na drodze wymiany za panowania Kazimierza Wielkiego Jasło przeszło do dóbr królewskich i w 1365 r. otrzymało prawa miejskie. Na początku stał w Jaśle kościół drewniany, który został spalony w czasie najazdu Węgrów w 1474 r. Nowy kościół murowany z kamienia nieciosanego został wybudowany około połowy XV w. przez braci Stanisława i Mikołaja Ciołków. Mikołaj był proboszczem w Jaśle i kanonikiem kapituły przemyskiej, chociaż Jasło należało do diecezji krakowskiej. Do budowy kościoła przyczyniły się również inne rody szlacheckie, gdyż ich herby znajdowały się na gotyckim sklepieniu prezbiterium (Półkozic, Gryf, Topór, Trąby, Jastrzębiec, Odrowąż, Pilawa, Strzemię i Orzeł królewski Piastów). Kościół ten został spalony w czasie szwedzkiego potopu i potem odbudowany. W latach 1685, 1755, 1826 i 1859 kościół spłonął w czasie wielkich pożarów miasta. Konsekrowany był w 1595 r. Gdy w 1944 r. wojska sowieckie zbliżały się do Jasła, Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców miasta. Od września 1944 r. do połowy stycznia 1945 r. Jasło, będące w rękach

niemieckich było przez Niemców systematycznie niszczone. Z całego miasta ocalało 13 domów. Kościoły zostały spalone (Fara, kościół św. Stanisława) lub zaminowane (Franciszkanie, Górka). Z kościołów ocalała jedynie kaplica cmentarna. Ona więc przez pewien czas pełniła rolę kościoła parafialnego. Ponieważ stosunkowo mniej zniszczona była kaplica gimnazjalna (kościół św. Stanisława), nakryto ją dachem bez robienia stropu i tam przeniosła się parafia. Ruiny parafialnej świątyni stały nie zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych i niszczały dalej. Uważano bowiem, że kościół jest za ciasny i nie nadaje się do remontu. Do remontu przystąpiono dopiero w 1948 r. Choć kościół odbudowywano wg planów Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Warszawie, nie udało się przywrócić wszystkiego do pierwotnego stanu. Urządzanie wnętrza trwało do 1974 r. Projektował je prof. Jerzy Bandura z Krakowa (ołtarze główny i dwa boczne, ambona, chrzcielnica, posadzka, stalle, boazeria z konfesjonałami, witraże, polichromia). Po pożarze zakrystii w 1970 r. przebudowano wnętrze zakrystii bez zmian architektonicznych. Zrobiono wtedy nowe wejście do kościoła. W 1961 r. wykonano nowe organy. Poprzednie z 1841 r. spłonęły wraz z kościołem. Tzw. „babiniec” został przerobiony na kaplicę wystawienia Najświętszego Sakramentu, W 1982 r. sprawiono nowe dzwony. Poprzednie zabrali Niemcy. Do parafii należy kaplica na starym cmentarzu wybudowana w II połowie XIX w. W latach 1969 – 1986 parafia uległa podziałowi. Powstały nowe parafie: św. Antoniego, św. Stanisława, Czeluśnica, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP, Dobrego Pasterza, Chrystusa Króla. Od 2003 r. w kościele parafialnym były prowadzone intensywne prace konserwatorskie i restauracyjne. W dniu 10.10.2008 r. biskup rzeszowski, Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia nowego ołtarza w kościele parafialnym oraz erygował i poświęcił drogę krzyżową. Ołtarz i droga krzyżowa zostały zaprojektowane przez artystę Dominikę Tarsińską – Petruk. Ołtarz wykonała Firma Vetro z Muniny, zaś stacje drogi krzyżowej projektantka. W dniu 06.01.2011 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny powołał do istnienia Jasielską Kapitułę Kolegiacka przy Kościele Kolegiackim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prepozytem Kapituły mianował proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Jaśle ks. Zbigniewa Irzyka.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 2 poł. XV w., spalony w 1944, odbudowany 1946 – 1949

Odpust parafialny: 15.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Michalitek, pw. św. Antoniego, kaplica domowa, odpust 13.06.

Godziny mszy św.:

Jasło – Fara, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.00
Jasło – Fara, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 18.00
Jasło – Fara, dzień powszedni, w okresie wakacji, 6.30, 8.00, 18.00
Jasło – Fara, dzień powszedni, w ciągu roku szkolnego, 6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4450, wiernych – 4420, innowierców – 26, niewierzących – 4

Terytorium:

Jasło – ulice: Armii Krajowej, Bartłomieja z Jasła, Basztowa, Ceramiczna, Farna, Długa, Dworcowa (nry nieparzyste od 1 do 11 i parzyste 2 do 10), Findera, Floriańska (nry nieparzyste od 1 do 187 i parzyste od 2 do 60), Gołębia, Gorajowicka, Hutnicza, Igielna (1 – 15 i 2 – 6), Jana Pawła II, Kadyi’ego, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego (nry parzyste), Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołątaja (lewa strona bez domów jednorodzinnych), Konopnickiej, Kościuszki(nry nieparzyste i parzyste od 20 do końca), Krakowska (nry parzyste od 2 do22), Lwowska (1-33 i 2-20), Łukasiewicza, Metzgera nr 2, Modrzejewskiego, Pinkasa, Pod Skałą, Podzamcze, Rejtana, Rynek (nieparzyste i parzyste 1-16), 17 Stycznia (nry parzyste), Skargi, Sobieskiego, Staszica (nr nieparzyste), Stroma, Śniadeckich, Targowa, Wałowa, Witosa (od ul. Dobrzańskiego do ul. Łukasiewicza), Wyspiańskiego, Zielona. Kowalowy.

Cmentarz: komunalny, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Michalitki, ul. Floriańska 22, 38-200 Jasło, tel. 13 446 28 03, przełożona: s. Karina Pawłowska, 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Laskowski Andrzej, red. Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle, Jasło 2004.

Mapa Google: