Dekanat Jasło - Wschód Parafie

Jaszczew

Wpisany przez Admin

Parafia Jaszczew, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Adres: Jaszczew, 38-460 Jedlicze, tel. 13 431 22 35

Parafia Jaszczew

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
parafia erygowana:  1982 r.
Adres: Jaszczew
38-460 Jedlicze,
tel. 13 431 22 35

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaszczwi

E-mail:
www:
gmina: Jedlicze, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Tadeusz Madej, od 2012-08-26

Historia:

Wieś Jaszczew (pierwotna nazwa Jaźwcza – zapis z 1446 r. – później Jaszczwia – notatki z 1536 r.) wchodziła w skład parafii Szebnie. W Jaszczwi zaczęto odprawiać Msze św. w każdą niedzielę, święta i pierwsze piątki miesiąca od 1974 r. w wydzierżawionej połowie domu, który równocześnie służył jako punkt katechetyczny. W 1978 r. zakupiono ten dom i ada0ptowano połowę na kaplicę i połowę na salę katechetyczną. W 1981 r. dokonano ponownej przebudowy i adaptacji z myślą o utworzeniu nowej parafii. Bp Ignacy Tokarczuk dekretem z dnia 21.06.1982 r. erygował samodzielny ośrodek duszpasterski – „Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie w Jaszczwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę świątyni i cmentarza. Projekt kaplicy – kościoła wykonał architekt krośnieński Mieczysław Krukierek. Wydział ds. Wyznań wydał zezwolenie na utworzenie parafii w Jaszczwi dopiero 26.10.1983 r. Cmentarz wraz z kaplicą cmentarną pw. Wszystkich Świętych poświęcił bp Ignacy Tokarczuk 29.09.1985 r., a kamień węgielny świątyni w dniu 13.09.1986 r. Pierwszą Mszę św. w nowej świątyni odprawiono 07.09.1991 r. Poświęcenia świątyni 14.09.1991 r. dokonał biskup przemyski Ignacy Tokarczuk.

Kościół parafialny:   murowany, poświęcony w 1991 r.

Odpust parafialny:    14.09.

Godziny mszy św.:

Jaszczew, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 10.30, 16.00
Jaszczew, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1364, wiernych – 1360, innowierców – 3, niewierzących – 1

Terytorium:
Jaszczew

Cmentarz: parafialny- 0,75 ha, kaplica cmentarna

Mapa Google: