Bp Kazimierz Górny

Jubileusz 30-lecia święceń biskupich Bpa Kazimierza Górnego

Wpisany przez Admin

Życie Jubilatów pokazuje jak wiele można zdziałać, gdy wszystko odda się Panu Bogu i działa się w mocy Ducha Świętego – powiedział biskup rzeszowski Jan Wątroba na Mszy św. z okazji jubileuszu konsekracji biskupów: Kazimierza Górnego i Edwarda Białogłowskiego. 6 stycznia 2015 r. w katedrze odbyła się Msza św. w intencji biskupów: Kazimierza Górnego i Edwarda Białogłowskiego, którzy przeżywali kolejno 30. i 27. rocznicę konsekracji biskupich. Biskup Kazimierz Górny został konsekrowany przez Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie 6 stycznia 1985 r. Biskup Edward Białogłowski został konsekrowany przez bp. Ignacego Tokarczuka w katedrze przemyskiej 6 stycznia 1988 r. Okolicznościowej Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli Biskupi Jubilaci oraz bp Stanisław Salaterski – biskup pomocniczy tarnowski, a także księża infułaci: Józef Sondej, Stanisław Mac i Wiesław Szurek oraz czterdziestu księży. Przed Mszą św. ks. Jan Delekta – proboszcz parafii katedralnej – wprowadził zebranych w treść Uroczystości Objawienia Pańskiego oraz zachęcił do modlitwy w intencji Jubilatów. Dzieci z parafii katedralnej przedstawiły krótki program bożonarodzeniowy połączony z życzeniami dla Biskupów. W homilii bp Jan Wątroba przypomniał charakterystyczne cechy Mędrców ze Wschodu. Wyróżniała ich dociekliwość intelektualna w poszukiwaniu prawdy, znoszenie przeciwności ze strony otoczenia oraz nie zrażanie się obojętnością środowiska na sprawy Boże. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Mędrcy wrócili do swojego regionu jako apostołowie Dobrej Nowiny, wyprzedzając swoją misą powołanych przez Jezusa Chrystusa Dwunastu Apostołów. Ich dzieło kontynuują dzisiaj biskupi. Zwracając się do Jubilatów, powiedział, że ich życie pokazuje, jak wiele można zdziałać, gdy wszystko odda się Panu Bogu (Omnia Tibi – zawołanie biskupa Górnego) i działa się w mocy Ducha Świętego (In virtute Spiritus Sancto – zawołanie biskupa Białogłowskiego). Na zakończenie homilii Biskup Rzeszowski przeczytał okolicznościowy list papieża Franciszka skierowany do Jubilatów. Po Komunii św. bp Kazimierz Górny w imieniu własnym i bp. Białogłowskiego podziękował zebranym za modlitwę i życzenia. Oprawę muzyczną zapewnił chór kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. (tn)