Kapelanie

Kapelanie Domów Pomocy Społecznej

Wpisany przez Admin

KAPELANIE

Kapelania Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie – ul. Łabędzia 9
Ks. dr Tadeusz Wyskiel, RM, KHKK, kapelan DPS od 05

Kapelania DPS Caritas w Sękowej
Ks. mgr Janusz Kurasz , kapelan DPS od 05

Kapelania DPS i Domu Kombatanta w Rzeszowie – Słocinie
Ks. mgr Stanisław Tarnawski, Kap. Hon. Ojca św., KHKK, kapelan DPS w Słocinie od 04

Kapelania DPS i Sanatorium w Górnie
Ks. mgr Piotr Irzyk, kapelan DPS od 01

Kapelania DPS Sióstr Opatrzności Bożej w Łące
Ks. Władysław Sidor, RM, kapelan DPS od 79

Kapelania DPS w Babicy
Ks. MGR kRZYSZTOF nOGAJ,  kapelan DPS od 15

Kapelania DPS w Chmielniku Rzeszowskim
Ks. Tadeusz Wołosz, Kap. Hon. Ojca św., kapelan DPS od 96

Kapelania DPS w Cmolasie
Ks. mgr lic. Michał Bator, EC, kapelan DPS od14

Kapelania DPS w Gorlicach
Ks. dr Andrzej Więckowski, EC, kapelan DPS od 98

Kapelania DPS w Gorlicach – Gliniku
Ks. Józef Makowski, RM, kapelan DPS od 09

Kapelania DPS w Kamionce
Ks. mgr Piotr Stefański, kapelan DPS od 09

Kapelania DPS w Rzeszowie (ul. Sucharskiego)
Ks. Franciszek Kołodziej, RM, KHKKK, kapelan DPS od 89

Kapelania DPS w Rzeszowie (ul. Załęska)
Ks. Stanisław Wójcik, Kap. Hon. Ojca św., kapelan DPS od 95