Dekanat Gorlice Parafie Sanktuaria

Kobylanka

Wpisany przez Admin

Parafia Kobylanka, pw. św. Jana Chrzciciela, Adres: Kobylanka 223, 38-303 Kobylanka, tel. 18 353 16 85

Parafia Kobylanka

pw. św. Jana Chrzciciela
parafia erygowana:  XIV w. II poł.
Adres:  Kobylanka 223
38-303 Kobylanka,
tel. 18 353 16 85

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Kobylance

E-mail:  kobylanka@saletyni.opoka.org.pl
www: www.kobylanka.saletyni.pl
gmina: Gorlice, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: ks. mgr Roman Gierek MS, od 2014-07-27

Historia:

Kobylanka, zwana przez okoliczną ludność „świętym miejscem” leży w odległości 5 km na wschód od Gorlic w malowniczej kotlinie. Sama nazwa Kobylanka pojawia się w dokumentach w połowie XIV w. Jednak dopiero w XVI w. Kobylanka była zorganizowana jako parafia, a jej właścicielem była rodzina Wielopolskich. Hrabia Jan Wielopolski, starosta biecki, poseł na Sejm, kasztelan wojnicki i Piaskowej Skały posłował do Wiednia i Rzymu w latach 1680 – 1681. W czasie audiencji u papieża Innocentego XI otrzymał obraz Jezusa Ukrzyżowanego, który przywiózł do Polski i umieścił w pałacowej kaplicy w Kobylance. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1682 r. obraz uroczyście przeniesiono do kościoła parafialnego. Ludzie modlący się przy obrazie doznawali niezwykłych łask. Rozwijający się szybko kult Pana Jezusa Kobylańskiego zwrócił uwagę Kurii Biskupiej w Krakowie. Po zapoznaniu się z dokumentami specjalnie powołanej Komisji bp Szaniawski listem pasterskim z 1728 r. ogłosił Obraz Pana Jezusa w Kobylance za słynący łaskami. Pierwszy kościół na terenie obecnej parafii był usytuowany w Dominikowicach. Z chwilą powołania do życia parafii Kobylanka, zniknęła z wykazów parafia Dominikowice. Obecny kościół jest drugim z kolei w parafii Kobylanka. Pierwszy wybudowany był z drzewa, a data jego budowy i konsekracji jest nieznana. Obecny kościół – Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego- ufundowany przez Jana Wielopolskiego (wnuka Jana Wielopolskiego, który przywiózł Obraz z Rzymu), budowano w latach 1720 – 1750. Konsekracji, wybudowanej w stylu późnego baroku świątyni, dokonał 11.10.1750 r. bp Michał Kunicki – sufragan krakowski. W latach 1750 – 1777 kościół otoczono murem, w którym umieszczone są stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonały, kaplica Matki Bożej Bolesnej i dzwonnica. W 1930 r. bp tarnowski Leon Wałęga opiekę nad Sanktuarium przekazał Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Znakami bardzo żywego kultu, jaki odbierał w tym Cudownym Obrazie Jezus Ukrzyżowany, są istniejące na Podkarpaciu liczne kopie tego Obrazu w kościołach, kapliczkach przydrożnych, często także w domach prywatnych i muzeach pochodzące z XVIII i XIX w.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1720-1750, konsekrowany w 1750 r.

Odpust parafialny: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego; Podwyższenia Krzyża Świętego (II niedziela września); Uroczystość św. Jana Chrzciciela (24.06)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Dominikowice
pw. św. Dominika, kościół filialny, kaplica, eryg. 3.11.1985 r., odpust

Kobylanka
pw. MB Saletyńskiej, kaplica domowa, odpust 14.09.

Godziny mszy św.:

Kobylanka, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00(17.00)
Kobylanka, święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 16.30(15.30), 18.00(17.00)
Kobylanka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 8.00, 18.00 (17.00)
Dominikowice, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4018, wiernych – 4000, innowierców – 18, niewierzących – 0

Terytorium:
Kobylanka, Dominikowice, Gorlice – ul. Zielona i ul. Zakole.

Cmentarz: parafialny- 2,0 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Księża Misjonarze Saletyni, Kobylanka 223, 38-303 Kobylanka, tel. 18 353 16 85, przełożony: ks. Roman Gierek MS, 8 księży

Wydawnictwa o parafii:

Kobylanka. Miejsce spotkania z Ukrzyżowanym, red. J. Potoplak MS, Kraków 2006;
Ryznerski H., Jezus w Obrazie Kobylańskim, Tarnów 1881;
Pasiut W., Jezu Kobylański zbaw nasze dusze, Kraków 1986;
Pasiut W., Sanktuarium Pana Jezusa Kobylańskiego, Kobylanka 1986;
Głowacka-Grądalska M., 670 lat Kobylanki, Kobylanka 2015.

Mapa Google: