Dekanat Kolbuszowa - Zachód Parafie

Kolbuszowa – św. Brata Alberta

Wpisany przez Admin

Parafia Kolbuszowa – Św. Brata Alberta, pw. św. Brata Alberta, Adres: ul. św. Brata Alberta 3, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 22 77 250

Parafia Kolbuszowa – Św. Brata Alberta

pw. św. Brata Alberta
parafia erygowana:  24.08.1996
Adres:  ul. św. Brata Alberta 3
36-100 Kolbuszowa,
tel. 17 22 77 250 – prob.
17 227 72 57 – fax

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej

E-mail: parafiabrataalberta@onet.pl
www: www.parafiaswietegoalberta.pl
gmina: Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Jan Pępek, Kap. Hon. Ojca św., KKKL, od 1996-08-24

Historia:

Parafię pw. św. Brata Alberta erygował bp Kazimierz Górny dekretem z 24.08.1996 r. Została ona wydzielona z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Początkowo nabożeństwa odbywały się w tymczasowej kaplicy. Od erygowania parafii trwała budowa nowego kościoła parafialnego. 21.06.1996 r. bp Edward Białogłowski poświęcił kamień węgielny pod budujący się kościół parafialny. Poświęcenia świątyni i konsekracji ołtarza dokonał w dniu 19.11.2000 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny. Obecnie trwają prace przy polichromii wewnętrznej kościoła.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1995-2000. Konsekrowany 19.11.2000 r.

Odpust parafialny: 17.06. – św. Brata Alberta

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica szpitalna w ZOL, pw. Matki Bożej z Lourdes, kaplica szpitalna, odpust 11.02.
Kaplica szpitalna ZOZ, oddział nefrologii i dializoterapii, pw. Matki Bożej Pocieszenia,

Godziny mszy św.:
Kolbuszowa – św. Brata Alberta, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00
Kolbuszowa – św. Brata Alberta, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, .9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (XI-IV), 20.00 (V-X)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3210, wiernych – 3150, innowierców – 40, niewierzących – 20

Terytorium:
Kolbuszowa, ulice: 22 lipca, Akacjowa, Aleksandra Zawadzkiego, Broniewskiego, Gancarza, Gen. Bór-Komorowskiego, Gwardii Ludowej, Jagiellońska, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Krakowska (strona prawa od nr 50, lewa od nr 37), Krasickiego, Krótka, Makowa, Miodowa, Modrzewiowa, Obrońców Pokoju (strona lewa od nr 57, prawa od nr 72), Partyzantów (strona prawa od nr 10, lewa od nr 29), Piaskowa, Polna, Pszenna, Reymonta, Rzemieślnicza, Siedmiograj, Siewna, Skowrońskiego, Słowackiego, Szpital Powiatowy, Warzywna, Witosa, Wojciecha Kossaka, Tetmajera, Topolowa, Zbożowa, Żytkowskiego. Miejscowości: Nowa Wieś, Zapole-Lipny Bór, Świerczów.

Cmentarz: parafialny

 

Wydawnictwa o parafii:
Fac I., Pod opieką świętego artysty. Dzieje parafi i pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 475-486.
Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.

Mapa Google: