Dekanat Kolbuszowa - Wschód Parafie

Kolbuszowa – Wszystkich Świętych

Wpisany przez Admin

Parafia Kolbuszowa – Wszystkich Świętych, pw. Wszystkich Świętych, Adres: ul. Narutowicza 6, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 11 27

Parafia Kolbuszowa – Wszystkich Świętych

pw. Wszystkich Świętych
parafia erygowana:  1510 r.
Adres:  ul. Narutowicza 6
36-100 Kolbuszowa,
tel. 17 227 11 27 – prob.
17 227 45 46 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

E-mail:
www: http://www.kolegiata.kolbuszowa.pl/
gmina: Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Lucjan Szumierz, RM, od 2010-11-05

Historia:

Kolbuszowa jako osada o charakterze wiejskim wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1500 r., a parafia kolbuszowska w 1510 r. Pod koniec XVII w. miejscowość uzyskała prawa miejskie, wg ustaleń ks. dra Sławomira Zycha, stało się to przed 1694 r. Fundatorami parafii byli prawdopodobnie Tarnowscy. Zapewne w XVII w. parafia została podniesiona do rangi prepozytury (wg ks. prof. dra hab. Bolesława Kumora formalnie od 1775 r.). Parafia obejmowała znaczne terytorium Puszczy Sandomierskiej, w poł. XVIII w. oprócz miasta i przedmieść (Kolbuszowa Górna i Dolna) w jej skład wchodziły: Werynia, Świerczów, Kupno, Bukowiec, Wola (Domatkowska), Domatków, Brzezówka, Nowa Wieś, Przedbórz, Poręby Kupieńskie, Malczów (Malców), Zagranice oraz Huta Przedborska. W 1925 r. z parafii wyłączono Kupno (parafia erygowana 10.05.1925 r. przez bpa tarnowskiego Leona Wałęgę), gdzie już od 1919 r. istniała niezależna placówka duszpasterska (ekspozytura). W 1929 r. wyłączono także Przedbórz. W 1978 r. powstała parafia w Weryni, natomiast w 1986 r. w Domatkowie. W 1995 r. wyłączono Kolbuszowę Górną, w 1996 r. z części miasta Kolbuszowa wraz z Nową Wsią oraz Świerczowa utworzono nową parafię pw. św. Brata Alberta. Do połowy XVIII w. świątynia parafialna była drewniana. W latach 1750-60 książę Janusz Sanguszko wybudował trzeci z kolei, istniejący po dziś dzień, orientowany, trzynawowy, barokowy, kościół z drewna, które w następnych latach zastępowano cegłami. Został on konsekrowany przez bpa Ignacego Krzyżanowskiego z Przemyśla w 1766 r. Do połowy XIX w. w ołtarzu głównym świątyni znajdował się łaskami słynący obraz NMP Niepokalanie Poczętej. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe Lubomirskich i Sanguszków. W 1852 r. podczas pożaru miasta został spalony wraz z łaskami słynącym obrazem, po czym odbudowany. W latach 1929-35 staraniem proboszcza ks. Antoniego Dunajeckiego został on gruntowanie przebudowany i powiększony (właściwie wzniesiony na nowo), wg projektu architekta Bronisława Wiktora przez budowniczego Bolesława Osiniaka. W skutek rozbudowy został pozbawiony swoich barokowych cech stylowych. Poświęcenie tej świątyni nastąpiło w 1933 r. W latach 1973-74 staraniem proboszcza ks. dra Ludwika Curyły przebudowano prezbiterium wg projektu inżyniera W. Pieńkowskiego. Polichromia wnętrza, figuralna i ornamentalna, wykonana została w latach 1974-75 wg projektu Ł. Karwowskiego. W kościele pozostały cztery ołtarze boczne, późnobarokowe z elementami rokokowymi z XVIII w. Z tego okresu pochodzi także obraz MB Różańcowej ze świętymi Dominikiem i Katarzyną oraz pająk kryształowy. W 1998 r. zainstalowano w kościele nowe ogrzewanie i klimatyzację. W 1999 r. położono ornamentalną posadzkę granitową oraz marmurowe schody przy ołtarzach bocznych. W latach 2009-2010 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Guta wzniesiono nastawę ołtarza głównego, w której w 2013 r. jego następca ks. Lucjan Szumierz umieścił dziewiętnastowieczny obraz Niepokalanego Poczęcia NMP (namalowany przez Tadeusza Rybkowskiego w 1982 r. we Wiedniu), nawiązując w ten sposób do dawnego sanktuarium. 25.03.2007 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny nadał świątyni parafialnej tytuł kolegiaty oraz dekretem z tego samego dnia powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką. W czasach staropolskich na terenie parafii istniał również drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Stanowił on filię prepozytury szpitalnej w Rzochowie. Kolbuszowski szpital ubogich z kościołem ufundował wraz z instytucją macierzystą w Rzochowie Stanisław Tarnowski w 1587 r. Erygował ją 27.05 tegoż roku bp krakowski Piotr Myszkowski. Na cmentarzu parafialnym znajduje się murowana Kaplica zbudowana w latach 1890 – 1892 przez Zdzisława hr. Tyszkiewicza na miejscu starego drewnianego poszpitalnego kościoła św. Stanisława Biskupa przeniesionego w 1801 r., z ul. Piekarskiej. Kaplica ta w 2012 roku została całkowicie odremontowaną. 07.06.2014 r. bp rzeszowski Jan Wątroba poświęcił na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dziewiętnastowieczny kościół pw. św. Marka Ewangelisty, przeniesiony z Rzochowa. Tenże hierarcha ustanowił go świątynią filialną parafii kolegiackiej. Ponadto w czasach staropolskich przy kościele parafialnym funkcjonowało pięć bractw, biblioteka posiadająca własny budynek oraz szkoła parafialna (od 1604 r.).

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1929-1935.

Odpust parafialny: 01.11. i II niedziela września

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kolbuszowa – Skansen, pw. św. Marka Ewangelisty, kościół filialny,
Kolbuszowa Dolna, pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół filialny, odpust niedziela po 26. 08.
Kaplica Sióstr Służebniczek, pw. św. Józefa, kaplica domowa, odpust 19.03

Godziny mszy św.:

Kolbuszowa – Fara, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 17.00
Kolbuszowa – Fara, dzień powszedni, czas zimowy, 6.00, 6.30, 7.00 (od 01.09.do 01.07.), 17.00
Kolbuszowa Dolna, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 10.00
Kolbuszowa – Fara, dzień powszedni, czas letni, 6.00, 6.30, 7.00 (od 01.09.do 01.07.), 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 6579, wiernych – 6358, innowierców – 101, niewierzących – 120

Terytorium:

Kolbuszowa: ulice: Armii Krajowej, Batorego, Bema, Budowlanych, Chrobrego, Dembowskiego, Fabryczna, Goslara, Grunwaldzka, Handlowa, Jana Pawła II, Janka Bytnara, Jaśminowa, 11-go Listopada, Kilińskiego, Klonowa, Kolejowa, Kołłątaja, Kościuszki, Krakowska (część do skrzyżowania z ul. Sidmiograj), Ks. Ruczki, Lelewela, Lipowa, Mała, Matejki, Mickiewicza, Nadziei, Narutowicza, Niecała, Nowe Miasto, Obrońców Pokoju (część do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką), Ogrodowa, Partyzantów (do skrzyżowania z ul. Żeromskiego), Piekarska, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Prusa, Puszkina, Rolnika, Różana, Rządzkiego, Rzeszowska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa, Szopena, Targowa, Towarowa, 3-go maja, Tyszkiewiczów, Wiktora, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wolska, Wrzosowa, Zacisze, Zielona, Żeromskiego, Żytnia, Kolbuszowa Dolna – ulice: Łąkowa, Mielecka, Sawy, Sokołowska, Tarnobrzeska, Wiejska; Kolbuszowa Górna.

Cmentarz: parafialny – 2,54 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie, ul. 11 Listopada 6, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 11 87, przełożona: S. Beata Nieć, 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Haptaś K., Ksiądz Ludwik Ruczka (1814-1896) Seria „Varia Kolbuszowskie” nr 43, Kolbuszowa 2014.
Haptaś K., Ksiądz Antoni Dunajecki (1882-1945). Seria „Varia Kolbuszowskie” nr 44, Kolbuszowa 2015.
Haptaś K., Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928). Seria „Varia Kolbuszowskie” nr 46, Kolbuszowa 2016.
Micińska M., Ks. Ludwik Ruczka (1814- 1896) Proboszcz Kolbuszowej opiekun sybiraków z 1863 roku polityk galicyjski. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2015.
Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. ks. Sławomir Zych, Kolbuszowa 2009.
Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.
Zych S., ks., Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej, cz. I, seria „Varia Kolbuszowskie” nr 18, Kolbuszowa 2004.
Zych S., ks., Parafia Kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Seria BIBLIOTEKA Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Nr 11. Kolbuszowa 2010.
Zych S., ks., Walicki B., Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie staropolskim Seria „Varia Kolbuszowskie” nr 36. Kolbuszowa 2013.

Mapa Google: