Historia diecezji

Koronacje obrazów i figur Matki Bożej

Wpisany przez Admin

Szczególnym środkiem uświęcenia wiernych były koronacje wizerunków Matki Bożej słynących łaskami. Na terenie diecezji było już kilka ukoronowanych wizerunków Maryi, ale po powstaniu diecezji znacznie ożywiła się pobożność maryjna, wyrażona także w koronacjach wizerunków Matki Bożej i utworzeniu sanktuariów maryjnych. Oto pełne zestawienie koronowanych wizerunków (figur i obrazów) Matki Bożej według lat koronacji.

Rzeszow_BernKoronacja na prawie papieskim
Figury Matki Bożej Rzeszowskiej (8 IX 1763)

8 września 1763 r. na prawie papieskim koronacji Matki Bożej Rzeszowskiej dokonał abp lwowski Wacław Sierakowski. Po kradzieży koron, ponownych koronacji dokonali: w 1865 r. bp przemyski Antoni Manastyrski i w 1898 r. bp wileński Karol Hryniewiecki. W 2008 r. sanktuarium zostało Bazyliką Mniejszą.

 

Koronacja na prawie  papieskim
TarnowiecFigury Matki Bożej Tarnowieckiej (8 IX 1925)

8 września 1925 r. koronacji figury Matki Bożej w Tarnowcu na prawie papieskim dokonał biskup pomocniczy Diecezji Przemyskiej Karol Fischer. Na przełomie 1938/39 r. korony zostały skradzione i ponowną koronację przeprowadził proboszcz ks. Jan Warzecha. W sanktuarium znajduje się Golgota Nienarodzonych, co roku gromadzą się dzieci I-komunijne oraz sołtysi z całej diecezji.

Koronacja na prawie papieskim
LipinkiFigury Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach (17 VIII 1980)

17 sierpnia 1980 r. w Lipinkach koronowano na prawie papieskim zrekonstruowaną figurę Matki Bożej z XIV w., która wraz z kościołem uległa zniszczeniu podczas pożaru w 1972 r. Koronacji dokonał bp Jerzy Ablewicz w asyście biskupów sufraganów: ks. bpa Piotra Bednarczyka, ks. bpa Józefa Gucwy i ks. bpa Władysława Bobowskiego 17 sierpnia 1980 r. Po wybudowania nowego kościoła figura Matki Bożej została do niego przeniesiona.

 

Koronacja na prawie papieskim
DebowiecFigury Matki Bożej Płaczącej – Pojednawczymi grzeszników w Dębowcu (15 IX 1996)

15 września 1996 r. w Dębowcu k. Jasła odbyła się koronacja na prawie papieskim figury Matki Bożej Płaczącej – Pojednawczym grzeszników. Dokonali jej: nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk, prymas Polski ks. kard. Józef Glemp, ks. kard. Franciszek Macharski oraz ks. bp Kazimierz Górny.

 

Koronacja na prawie diecezjalnym
KatedraMatki Bożej Fatimskiej w Katedrze (11 VI 1993)

Pierwsza w diecezji koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej na prawie diecezjalnym odbyła się 11 czerwca 1993 r. w kościele katedralnym w Rzeszowie. Dokonali jej: ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Jan Groblicki z Krakowa oraz ks. bp Edward Białogłowski.

 

Koronacja na prawie diecezjalnym
ChmielnikMatki Bożej Łaskawej w Chmielniku (4 V 1997)

4 maja 1997 r. w Chmielniku k. Rzeszowa miała miejsce koronacja na prawie diecezjalnym obrazu Matki Bożej Łaskawej. Dokonali jej: ks. abp Józef Michalik z Przemyśla oraz ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Edward Białogłowski, ks. bp Bolesław Taborski oraz ks. bp Stefan Moskwa z Przemyśla.

 

Koronacja na prawie diecezjalnym
Rzeszow_SaletyniFigury Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie (27 VIII 2000)

27 sierpnia 2000 r. w Rzeszowie miała miejsce koronacja na prawie diecezjalnym figury Matki Bożej Saletyńskiej – Patronki Ludu Pracy, której dokonali: ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Wiktor Skworc z Tarnowa i ks. bp Edward Białogłowski.

 

Koronacja na prawie diecezjalnym
RopczyceFigury Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach (16 IX 2001)

16 września 2001 r. w Ropczycach odbyła się koronacja na prawie diecezjalnym figury Matki Bożej Ropczyckiej – Królowej Rodzin. Dokonali jej: ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Bolesław Taborski z Przemyśla i ks. bp Jan Styrna z Tarnowa, a także ks. bp Edward Białogłowski.

 

CzudecKoronacja na prawie diecezjalnym
Obrazu Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Świętego w Czudcu (8 IX 2002)

8   września 2002 r. koronacji obrazu Matki Bożej w Czudcu na prawie diecezjalnym dokonał Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny w asyście biskupów: Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, Adama Szala z Przemyśla, Edwarda Frankowskiego z Sandomierza i Mariusza Leszczyńskiego z Zamościa.

Koronacja na prawie diecezjalnym
SkalnikObrazu Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku (9 IX 2007)

9 września 2007 r. koronacji wizerunku Matki Bożej w Skalniku na prawie diecezjalnym dokonał Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny oraz ks. abp Edward Nowak z Rzymu, ks. bp Andrzej Dzięga z Sandomierza, ks. bp Edward Białogłowski z Rzeszowa i ks. bp Marian Rojek z Przemyśla.

 

Koronacja na prawie diecezjalnym
Rzeszow_KrzyzObrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie (1 X 2011)

1 października 2011 r. koronacji wizerunku Matki Bożej Szkaplerznej w Parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie na prawie diecezjalnym dokonał Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny oraz biskupi: Wacław Depo z Zamościa, Edward Białogłowski z Rzeszowa oraz Władysław Bobowski z Tarnowa.

Koronacja na prawie diecezjalnym
OstrowyObrazu Matki Bożej “Madonny z Puszczy” w Ostrowach Tuszowskich (19 V 2012)

19 maja 2012 r. koronacji wizerunku Matki Bożej w Ostrowach Tuszowskich na prawie diecezjalnym dokonał Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny z udziałem innych biskupów: Edwarda Janiaka z Wrocławia, Edwarda Frankowskiego z Sandomierza, Mariana Rojka z Przemyśla i Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa.

Koronacja na prawie diecezjalnym

SokolowObrazu Matki Bożej Królowej Królowej Świata, Patronki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim (8 VI 2013)

8 czerwca 2013 r. w Sokołowie Małopolskim odbyła się koronacja na prawie diecezjalnym obrazu Matki Bożej Królowej Świata, Patronki Ludzkich Dróg, której dokonał ks. bp Kazimierz Górny z udziałem ks. abpa Edwarda Nowaka, ks. bpa Edwarda Białogłowskiego, ks. bpa Edwarda Frankowskiego, ks. bpa Adama Szala i ks. bpa Stanisława Jamrozka.

 

Koronacja  na prawie diecezjalnym

Obrazu Matki Bożej Głogowskiej “Uzdrowienie Chorych” w Głogowie Małopolskim (30 V 2015 r.)

Głogów Fara

Głogów Fara

Obraz Matki Bożej Głogowskiej, Uzdrowienie Chorych

30 maja 2015 r. w Głogowie Małopolskim odbyła się koronacja na prawie diecezjalnym obrazu Matki Bożej Głogowskiej, “Uzdrowienie Chorych”, której dokonał Biskup Rzeszowski Jan Wątroba z udziałem ks. abpa Stanisława Budzika z Lublina, który wygłosił homilię, Ks. Biskupa Mariana Rojka z Zamościa, Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka z Przemyśla, Ks. Biskupa Kazimierza Górnego i Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa.