Dekanat Biecz Parafie

Kryg

Wpisany przez Admin

Parafia Kryg, pw. Matki Bożej Królowej Polski, Adres: Kryg 70, 38-304 Kryg, tel. 13 447 90 12

Kryg3

Kościół parafialny w Krygu

Parafia Kryg

pw. NMP Królowej Polski
parafia erygowana:  1930 r.
Adres:  Kryg 70
38-304 Kryg,
tel. 13 447 90 12

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu

E-mail:
www:
gmina: Lipinki, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz:   ks. mgr Czesław Stanaszek, RM, KHKKB, od 1992-08-02

Historia:

Parafia Kryg, wydzielona z parafii Libusza, została erygowana przez bpa Leona Wałęgę w 1930 r. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski został wybudowany w latach 1932 – 1934 za czasów pierwszego proboszcza ks. Adama Chmiela. Kościół murowany z cegły, trzynawowy, w stylu barokowym, kryty blachą. Kościół został konsekrowany przez abpa Jerzego Ablewicza 03.05.1964 r. W ołtarzu głównym na frontowej ścianie, na marmurowych cokołach znajdują się postacie świętych wykonane z kamienia pińczowskiego. W środku figura Matki Bożej Królowej Polski z berłem w ręce, z koroną na głowie. Po bokach postacie: św. Wojciech, św. Jan Kanty, bł. Bronisława, św. Jadwiga Śląska, św. Kazimierz, św. Stanisław Kostka. W lewej nawie bocznej ołtarz Serca Pana Jezusa. Po prawej chrzcielnica wykonana z kamienia, a nad nią mozaika przedstawiająca Chrystusa rozmawiającego z Nikodemem. Kościół posiada organy piętnastogłosowe, sprawione staraniem ks. Stanisława Gąsiorka w 1991 r. W 1998 r. została wykonana polichromia kościoła, a w 1999 r. nowa elewacja zewnętrzna kościoła. Plebania murowana, kryta blachą, zbudowana w 1933 r., odremontowana w latach 1993 – 1994 r. W ostatnich latach podjęto prace: chodnik wokół kościoła z kostki brukowej (2000 r.); ogrodzenie kościoła betonowe obłożone kamieniem (2001-2002); kaplica przedpogrzebowa, budowana w latach 2011-2012.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1932-1934, konsekrowany w 1964 r.

Odpust parafialny:    03.05.

Godziny mszy św.:

Kryg, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00
Kryg, dzień powszedni, maj, październik, 7.00, 17.00 (18.00)
Kryg, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 16.00
Kryg, święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1705, wiernych – 1700, innowierców – 5, niewierzących – 0

Terytorium:
Kryg

Cmentarz: parafialny stary i nowy – 2,0 ha,