Księża diecezjalni

Księża studenci

Wpisany przez Admin

KUL Lublin

1. Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka,  święcenia 2008-05-10 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z prawa oraz z prawa kanonicznego

2. Ks. mgr Sławomir Podraza, święcenia 2007-05-26 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z filozofii

3. Ks. mgr Nikodem Rybczyk, święcenia 2012-05-26 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z psychologii

4. Ks. mgr Krzysztof Wilczkiewicz, święcenia 2012-05-26 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z teologii pastoralnej

Toruń

5. Ks. mgr Jakub Nagi, święcenia 2013-05-18 r. – Rzeszów, studia z teologii oraz studia medialne

Pampluna (Hiszpania)

6. Ks. mgr Paweł Matuszewski, święcenia 2011-06-11 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z prawa kanonicznego

Rzym

7. Ks. mgr Sławomir Jeziorski, święcenia 2009-05-30 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z teologii liturgii

8. Ks. mgr lic. Rafał Mosior, święcenia 2006-06-03 r. – Rzeszów, studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej

9. Ks. mgr Mateusz Rachwalski, święcenia 2013-05-18 r., – Rzeszów, studia specjalistyczne z teologii moralnej