Dekanat Kolbuszowa - Wschód Parafie

Kupno

Wpisany przez Admin

Parafia Kupno, pw. św. Jana Chrzciciela, Adres: Kupno 347, 36-145 Widełka, tel. 17 744 62 67

Parafia Kupno

pw. św. Jana Chrzciciela
parafia erygowana:  10.05.1925 r.
Adres:  Kupno 347
36-145 Widełka,
tel. 17 744 62 67 – tel. fax.
17 744 64 04 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Kupnie

E-mail: kupno@rzeszow.opoka.org.pl
www: www.kupno.parafia.info.pl
gmina: Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Kazimierz Osak, Kap. Hon. Ojca św., KKKL, od 1990-03-06

Historia:

Placówka duszpasterska w Kupnie jako ekspozytura niezależna od parafii Kolbuszowa powstała w 1919 r., dzięki staraniom ks. Teofila Stawarza, wikariusza z Kolbuszowej. Parafię erygował 10.05.1925 r. bp Leon Wałęga. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany został w latach 1914-1920, w stylu nadwiślańsko-neogotyckim. Wewnątrz znajduje się neoromański, kamienny ołtarz z figurą św. Jana Chrzciciela z 1925 r. wykonany przez Tadeusza Janika z Rzeszowa. Pierwszym proboszczem był ks. Jakub Stosur (192526), który dokończył budowę kościoła i wybudował plebanię. Kolejnym proboszczem był ks. Michał Grzyb, który zmarł w 1941 r. w wyniku pobicia przez okupantów niemieckich za ukrycie dzwonu. W latach 1962-63 Wacław Taranczewski wykonał polichromię wnętrza świątyni figuralną i ornamentalną. W tym czasie wykonano także dwa ołtarze boczne według projektu Bogdana i Anatola Drwalów. Od 1990 r. parafia pod kierunkiem ks. Kazimierza Osaka podjęła liczne prace konserwatorskie przy kościele, budynkach parafialnych oraz otoczeniu. W 1992 r. odnowiono elewacje kościoła, a w roku następnym odmalowane zostało wnętrze świątyni, zaś w 1994 r. na dzwonnicy zawieszono trzy nowe dzwony. W dniu 31.07. 1994 r. do parafii przybyły Siostry Szkolne de Notre Dame. Podjęły one pracę w utworzonym 15.09.1994 r. Przedszkolu Parafialnym. W 1998 r. w Porębach Kupieńskich przystosowano kaplicę do odprawiania nabożeństw i biskup rzeszowski Kazimierz Górny 18.03. 1998 r. nadał jej tytuł Miłosierdzia Bożego. Od tego czasu jest tam odprawiana Msza Święta. W tym też roku, w kościele parafialnym pojawiły się oryginalne witraże tematycznie związane z postacią św. Jana Chrzciciela projektu o. Piotra Cholewki, benedyktyna. W 2010 r. Marek Hałdaś wykonał nowe ołtarze boczne w stylu nawiązujące do wystroju i architektury świątyni. Od 01.08.1998r. rozpoczął działalność Dom Kultury Chrześcijańskiej, który służy potrzebom parafii, szczególnie młodzieży.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1914-1920, poświęcony w 1925 r.

Odpust parafialny: Niedziela przed lub po 24.VI

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Poręby Kupieńskie, pw. Miłosierdzia Bożego, kościół filialny, odpust święto Miłosierdzia Bożego
Kaplica Sióstr Notre Dame, pw. MB Niepokalanie Poczętej, kaplica domowa, odpust 08.12.

Kaplica w Porębach Kupieńskich

Godziny mszy św.:

Kupno, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 16,00
Kupno, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)
Poręby Kupieńskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1553, wiernych – 1550, innowierców – 3, niewierzących – 0

Terytorium:
Kupno; Poręby Kupieńskie.

Cmentarz: parafialny – 1,0 ha, kaplica cmentarna

 

Domy zakonne:

Siostry Szkolne de Notre Dame, Kupno 354, 36-145 Widełka, tel. 17 744 62 22, przełożona: s. Henrietta Grzegorzek, 4 siostry

Wydawnictwa o parafii:

Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.

Mapa Google: