Dekanat Rzeszów - Północ Parafie

Łąka

Wpisany przez Admin

Parafia Łąka, pw. św. Onufrego, Adres: Łąka 159, 36-004 Łąka, tel. 17 772 76 00

Parafia Łąka

pw. św. Onufrego
parafia erygowana:     1409 r.
Adres: Łąka 159
36-004 Łąka,
tel. 17 772 76 00
17 77 24 177 – wikariusz
17 772 10 50 – kapelan sióstr

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego w Łące

E-mail: parafia@parafialaka.pl
www: http://parafialaka.pl
gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. mgr Andrzej Buchowski,  od 2015-08-23,

Historia:

Parafia Łąka należy do jednej z najstarszych parafii na rzeszowszczyźnie. Powstała w 1409 r. Obejmowała wówczas Sokołów Małopolski, Stobierną oraz okoliczne wioski: Łukawiec, Palikówkę, Terliczkę i małe wioski, które dziś już nie istnieją. Łąka miała zaszczyt gościć na swoim terenie króla Kazimierza Wielkiego, który miał tu stadninę koni. Pierwszy kościół w parafii (drewniany) pod wezwaniem św. Marcina Biskupa wybudowany w 1409 r. przetrwał blisko dwieście lat. Drugim kościołem w parafii była kaplica pw. św. Jadwigi. Służyła ona ubogim ze szpitala. Po pożarze kościoła pw. św. Marcina stała się kościołem parafialnym. Trzecim kościołem jest obecna świątynia pw. św. Onufrego Pustelnika. Budowę rozpoczęła księżna Teofila Ludwika Lubomirska w 1690 r. Założyła fundamenty i wyciągnęła mury do okien. Jej śmierć przerwała budowę, a mury sterczały pół wieku. Dopiero książę Paweł Sanguszko przystąpił do budowy zaczętego kościoła. Książę Sanguszko pragnął aby kościół był piękny i by był pod wezwaniem św. Onufrego. Kościół konsekrował bp W. H. Sierakowski 26.05.1748 r. W swoich dziejach parafia przeżywała ciężkie chwile w tym najazd tatarski, pierwszą i drugą wojnę światową, kilkakrotnie powodzie oraz pożar, który w 1911 r. pochłonął prawie pół wioski. W latach osiemdziesiątych XX odnowiono wnętrze świątyni i elewację kościoła. Nową polichromię wykonało małżeństwo z Warszawy – Triunowie. Na terenie parafii, na cmentarzu, znajduje się zabytkowa kaplica pw. św. Michała Archanioła i kaplica półpubliczna w DPS dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Sióstr Opatrzności Bożej pw. Opatrzności Bożej i św. Józefa.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1694 – 1748, konsekrowany 26 V 1748 r.

Odpust parafialny: 12.06.i I niedziela października (MB Różańcowej)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica półpubliczna w DPS dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, pw. Opatrzności Bożej i św. Józefa,

Godziny mszy św.:

Łąka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00, 14.00, w Wielki Poście zamiast 14.00 o 16.00
Łąka, święta zniesione, czas letni i zimowy, jak w dni powszednie oraz o 7.30
Łąka, dzień powszedni, czas letni, 18.00 (IV-IX)
Łąka, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00 (X-III)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1861, wiernych – 1861, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Łąka.

Cmentarz: parafialny – 1,07 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Opatrzności Bożej, Łąka 260a, 36-004 Łąka, tel. 17 772 42 71, 17 772 42 48, przełożona s. Donata Teresa Bielak, 5 sióstr

Siostry Opatrzności Bożej, Łąka 260, 36-004 Łąka, tel. 17 772 10 52, przełożona: s. Halina Zgorzałek, 26 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Puchalski W., Dzieje Łąki, Lwów 1917.
„Głos Świętego Onufrego. Gazetka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w parafii Łąka” – pismo wydawane w l. 1996 – 1997.
„Parafia pw. św. Onufrego w Łące. Parafialny Biuletyn Informacyjny” – pismo wydawane od 2003 r.

Mapa Google: