Dekanat Frysztak Parafie

Łęki Strzyżowskie

Wpisany przez Admin

Parafia Łęki Strzyżowskie, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
Adres: Łęki Strzyżowskie 16, 38-471 Wojaszówka, tel. 13 438 51 90

Parafia Łęki Strzyżowskie

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i NMP Bolesnej
parafia erygowana:  1397 r, reeryg. 1983 r.
Adres: Łęki Strzyżowskie 16
38-471 Wojaszówka,
tel. 13 438 51 90

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i NMP Bolesnej w Łękach Strzyżowskich

E-mail:
www: http://leki-strzyzowskie.e-parafia.info/
gmina: Wojaszówka, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Tadeusz Kukulski, , od 2011-08-26

Historia:

Parafia rzymskokatolicka w Łękach Strzyżowskich została erygowana  w 1397 roku. Dotychczasowa świątynia pw. św. Marcina 3 maja 1800 roku w pożarze uległa zniszczeniu. Na miejscu spalonego kościoła parafialnego ks. Proboszcz Maksymilian Skarbek w kapliczce pod ogrodem dworskim urządził tymczasowe miejsce odprawiania nabożeństw. Jednak z braku środków parafia przestała istnieć. W 1802 roku została przyłączona do Łączek Jagiellońskich. Jednak w Łękach w dalszym ciągu istniała drewniana kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ze starą Pietą – Matki Bożej Bolesnej. Ks. proboszcz Józef Krupiński ze względu na zły stan konstrukcji był zmuszony do rozebrania tejże kapliczki w 1900 roku. Rzeźbę zaś przeniósł do kościoła parafialnego w Łączkach. Kapliczkę odbudowano 24 X 1901 roku i nowo poświęcono. Kaplica w Łękach od zakończenia II wojny światowej do 1968 roku pozostawała nieczynna. Ks. proboszcz Władysław Bialik rozpoczął starania o rozbudowę kaplicy. 29 lipca 1978 r. uzyskano zezwolenie. Została ona poświęcona w listopadzie 1980 roku. 14 czerwca 1983 roku bp przemyski Ignacy Tokarczuk erygował parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łękach Strzyżowskich. Obok kościoła wybudowano dom parafialny, który został oddany do użytku w 1991 roku. Świątynię wybudowano także w miejscowości Przybówka pw. św. Kazimierza Królewicza, którą poświęcił 25.10.1992 roku biskup Kazimierz Górny. Granice parafii zostały zmienione dekretem biskupa diecezjalnego 26.08.2000 roku. Przybówka została samodzielną parafią. Miejscowości Rzepnik i Pietrusza Wola zostały oddzielone od parafii Łączki Jagiellońskie i włączone do Łęk Strzyżowskich. W Rzepniku w roku 1912 dawną cerkiew drewnianą zastąpiła murowaną z czerwonej cegły. Usytuowana została na wzniesieniu na starym cmentarzu. Cerkiew jest jednonawowa, dwukondygnacyjna, trójdzielna, bez filarów z poprzecznymi nawami. Po wojnie w 1945 r. ludność ruska opuściła parafię rzepnicką. Została przeniesiona według brzmienia urzędowego „ewakuowana” na teren byłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Cerkiew św. Paraksewy stała się filialnym kościołem rzymskokatolickim w parafii Łączki Jagiellońskie. Zabudowania plebańskie zostały rozebrane. Z dniem 1 lipca 2000 r. kościół filialny w Rzepniku wraz z miejscowościami Rzepnik i Pietrusza Wola został włączony do parafii w Łękach Strzyżowskich.

Kościół parafialny: murowany, poświęcony w 1980 r.

Odpust parafialny: 14.09. i piątek przed Niedzielą Palmową

Kościół dojazdowy w Rzepniku (dawna cerkiew greckokat.) - foto: parafia

Kościół dojazdowy w Rzepniku (dawna cerkiew greckokat.) – foto: parafia

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Rzepnik, pw. św. Teresy, kościół filialny, dawna cerkiew gr.-kat., odpust św. Paraskiewi 28.10.

Godziny mszy św.:

Rzepnik, niedziele, czas letni i zimowy, 9.00
Łęki Strzyżowskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00
Łęki Strzyżowskie, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Łęki Strzyżowskie, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00 (XI-II 16.30)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1302, wiernych – 1290, innowierców – 12, niewierzących – 0

Terytorium:
Łęki Strzyżowskie, Pietrusza Wola, Rzepnik

Cmentarz: Łęki Strzyżowskie – 1 ha, Rzepnik – komunalny 1,00 ha nowy i 1,00 ha stary

Wydawnictwa o parafii:
Pomprowicz S,, Cerkiew greckokatolicka w Rzepniku pw. św. Paraskewy, Krosno 2002

Mapa Google: